Minste teken uit Zeeland opgestuurd voor onderzoek