Bert v/d Linden van Scheldebouw Middelburg over The Shard