- advertentie -

Disclaimer

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden algemeen

De website omroepzeeland.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de omroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die eventueel het gevolg is van fouten. Geciteerde meningen zijn niet per se die van de redactie van Omroep Zeeland. Dit geldt uiteraard óók voor bijdragen die door gebruikers op onze site worden achtergelaten en voor websites waarnaar, al dan niet met behulp van hyperlinks, verwezen wordt.

Alle informatie op deze site kan op elk moment gewijzigd worden. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is. Omroep Zeeland is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is of uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site.

Rechten

Omroep Zeeland kan besluiten (delen van) bijdragen, foto's en video's van gebruikers van Omroep Zeeland-sites te gebruiken in andere media, waaronder andere sites, radio, televisie en printmedia. Door zo'n bijdrage te leveren die (via bijvoorbeeld een reageerplatform) op de site gepubliceerd wordt, stemmen bezoekers hiermee in. Voor het gebruik van dit materiaal in de diverse media van Omroep Zeeland kan de inzender geen vergoeding claimen.

Disclaimer inzake aansprakelijkheid

Omroep Zeeland sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Omroep Zeeland kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke hack-poging dan ook, die kan leiden tot het openbaar worden van de database met de persoonsgegevens van de gebruikers van deze site.

De gebruiker van de site is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Omroep Zeeland tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Omroep Zeeland heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het op de site getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Heeft u klachten of bezwaren in verband met auteursrecht, portretrecht, andere rechten, persoonsgegevens of privacy dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 

Voorwaarden hergebruik van video en audio op deze site

Alle informatie op de website van Omroep Zeeland, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Omroep Zeeland en de informatieverschaffers.

De bezoeker mag de informatie op deze site vrij hergebruiken, voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met Omroep Zeeland Internet.

De gebruiker van de site is aansprakelijk voor de schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Omroep Zeeland tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

 

Klachtenregeling

Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan Omroep Zeeland laten weten. Bij een gegronde klacht zal de omroep het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.  Stuur uw klachten naar info@omroepzeeland.nl of naar Omroep Zeeland postbus 1090 4388 ZH Oost-Souburg.

Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

 

Opsturen van foto’s voor de website

Na registratie koppelt Omroep Zeeland het internetadres van de maker aan een geplaatste foto, alleen zichtbaar voor de webmaster. Op deze manier kan de Omroep foto’s verwijderen die niet passend zijn en bovendien de makers van die foto’s tijdelijk schorsen of helemaal verwijderen.

 

Lees aandachtig

Omroep Zeeland verzoekt u de volgende tekst aandachtig te lezen:
1. U plaatst geen materiaal op de site van Omroep Zeeland waarvan de inhoud onjuist is. Het materiaal dat u plaatst, zal niet bedreigend, lasterlijk, hatelijk, pesterig, aanstootgevend of seksueel getint zijn, het zal niet oproepen tot geweld en zal de privacy van personen niet schaden. Het materiaal zal geen enkele van toepassing zijnde wet overtreden.
2. Omroep Zeeland slaat de informatie die u op de site invoert of uploadt op in een database en slaat “cookies” op op uw computer om uw aanmeldgegevens te bewaren. Eenmalig wordt de gebruiker om toestemming voor het plaatsen van cookies gevraagd.
3. Omroep Zeeland zal uiterst vertrouwelijk omgaan met de gegevens die zij via de website verkrijgt.
4. Omroep Zeeland heeft altijd het recht geplaatste foto’s te verwijderen.
5. U behoudt het auteursrecht van uw bijdrage. U geeft Omroep Zeeland het onbeperkt recht om (delen van) uw foto(‘s) op www.omroepzeeland.nl te publiceren in andere media, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia.
Bezoekers van www.omroepzeeland.nl mogen de informatie op de site vrij hergebruiken, voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met Omroep Zeeland.

Laatste wijziging 4 maart 2013

delen: