- advertentie -

Fosforfabriek Thermphos failliet verklaard

Fosforfabriek Thermphos failliet verklaard

Fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost is in november 2012 failliet verklaard. Het bedrijf met zo'n 450 werknemers raakte in de problemen door de economische crisis en door de kostbare omschakeling naar een milieuvriendelijke manier van produceren. Thermphos maakt fosfor, fosforzuur en fosfaten. Het bedrijf is diverse keren betrapt op het uitstoten van te hoge concentraties gevaarlijke stoffen.

OOST-SOUBURG - Bij twee verschillende bedrijfsongelukken zijn dinsdag twee mannen gewond geraakt. Bij een ongeluk bij constructiebedrijf Hillebrand in Middelburg is dinsdag een man vast komen te zitten in een machine. 

VLISSINGEN-OOST - De sanering van het terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost valt stukken duurder uit en is later klaar. De einddatum voor sanering is met ruim zeven maanden opgeschoven naar 22 december. Het saneringsbudget is 41 miljoen euro en ook blijkt onvoldoende, meldt Gedeputeerde Staten.

VLISSINGEN-OOST - De bedrijfsbrandweer van Thermphos zorgt nog steeds voor de veiligheid op het terrein. Ze zijn ook na het faillissement tijdens de sanering op hun post gebleven. Sindsdien oefenen ze en voeren ze controles uit. Aan dat werk komt een einde als de veiligstelling is afgerond.

VLISSINGEN-OOST - Van Citters Beheer, dat de werkzaamheden op het oude Thermphos-terrein onder zijn beheer heeft, is in overleg met aannemer DS nu de opleverdatum van 9 mei niet is gehaald. De boeteclausule uit de overeenkomst wordt vooralsnog, net als enkele andere middelen, achter de hand gehouden. 

MIDDELBURG - Het schoonmaken van het vervuilde fabrieksterrein van Thermphos gaat 3,7 miljoen euro extra kosten. Dat komt doordat er meer tijd nodig is voor de sanering van de fabriek. Het was de bedoeling dat de klus op 9 mei klaar zou zijn, maar die einddatum is nu verschoven naar 30 augustus.

VLISSINGEN-OOST - De eerste trein met fosfor is vanmiddag vertrokken van het oude Thermphosterrein. Het is de eerste keer dat er weer fosfor vertrekt sinds het faillissement in 2012. De opbrengst wordt gebruikt om de saneringswerkzaamheden op het terrein van de oude fosforproducent te betalen. 

VLISSINGEN-OOST - Binnenkort rijden er weer treinen vol fosfor van het terrein van de failliete fosforfabriek in Vlissingen-Oost. Het eerste fosfortransport sinds het faillissement van Thermphos wordt binnen enkele weken verwacht.

MIDDELBURG - Deze maand is een begin gemaakt met het wegpompen en schoonmaken van het giftige fosforslik op het fabrieksterrein van Thermphos. Uit het slik is tot nu toe 450 ton zuivere fosfor gemaakt. Dat is beschikbaar voor de verkoop.

MIDDELBURG - Statenfracties maken zich zorgen over mogelijke nieuwe tekorten bij de sanering van het terrein van voormalig fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost. Ze baseren zich op veel onduidelijkheden en enkele tegenslagen bij de sanering van het terrein. Politieke partijen uitten hun zorgen vrijdag tijdens de statencommissie Bestuur van de provincie Zeeland.

VLISSINGEN-OOST - Voor twee omgekomen medewerkers van fosforproducent Thermphos is dinsdag een monument onthuld. De twee medewerkers kwamen in 2009 om het leven tijdens het schoonmaken van een fosforoven.

VLISSINGEN-OOST - Het personeel van fosforfabriek Thermphos reageerde dinsdagochtend over het algemeen gelaten op het aanstaande faillissement van hun werkgever. Wel waren sommigen geëmotioneerd. Het personeel van Thermphos is dinsdag nog gewoon aan het werk. Pas volgende week zal de productie worden stilgelegd.

DEN HAAG - Het Zeeuwse kamerlid Albert de Vries heeft samen met zijn collega PvdA-kamerlid Jan Vos Kamervragen gesteld over het behoud van Thermphos. Volgens de Kamerleden kan Zeeland na het faillissement van Zalco niet nog zo'n klap verdragen.

MIDDELBURG - GroenLinks in Provinciale Staten stelt vragen over het overschrijden van de ammoniak- en dioxinenormen van Thermphos in Vlissingen-Oost. De partij heeft bericht gekregen dat Thermphos in juni en juli teveel ammoniak en dioxine heeft uitgestoten.

VLISSINGEN-OOST - Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost investeert miljoenen in een nieuwe luchtzuiveringsinstallatie. Als de installatie in 2014 werkt, komt er een einde aan de stank- en luchtverontreiniging van de fabriek, zegt het bedrijf.

VLISSINGEN - Fosforfabrikant Thermphos in Vlissingen-Oost heeft de afgelopen maanden twee keer te veel dioxine uitgestoten. De provincie gaat het bedrijf daarom een boete geven.
OOST-SOUBURG - Honderden mensen hebben zaterdag de weg gevonden naar chemische bedrijven in Zeeland. De Dag van de Chemie wordt onder andere georganiseerd om de kennis over de chemiesector bij een breed publiek te vergroten.
VLISSINGEN-OOST - De voorbereidingen voor een gezondheidsonderzoek rond Thermphos zijn gestart. Maandag zijn vertegenwoordigers van verschillende instanties zoals de provincie, gemeenten, omwonenden en Thermphos voor het eerst bij elkaar gekomen.
VLISSINGEN-OOST - Uit de eerste metingen van dit jaar blijkt dat Thermphos ruimschoots onder de normen voor dioxine-uitstoot blijft.
MIDDELBURG - Er komt een onafhankelijke commissie die onderzoek gaat doen naar Thermphos. Provinciale Staten heeft dat unaniem besloten.
MIDDELBURG - De gemeentes Borsele, Middelburg en Vlissingen willen dat fosforfabriek Thermphos meer haast maakt met de reductie van de dioxineuitstoot. Ze vragen de provincie om daar op toe te zien.
HEINKENSZAND - De opkomst was groot vrijdagavond bij de informatieavond voor omwonenden van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost. De provincie had de avond belegd om iedereen te informeren over de nieuwe milieuwvergunning die eerder die dag werd uitgegeven.
VLISSINGEN - Fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost krijgt een nieuwe milieuvergunning. Dat heeft het dagelijks bestuur van de provincie besloten.