Fosforfabriek Thermphos failliet verklaard

Fosforfabriek Thermphos failliet verklaard

Fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost is in november 2012 failliet verklaard. Het bedrijf met zo'n 450 werknemers raakte in de problemen door de economische crisis en door de kostbare omschakeling naar een milieuvriendelijke manier van produceren. Thermphos maakt fosfor, fosforzuur en fosfaten. Het bedrijf is diverse keren betrapt op het uitstoten van te hoge concentraties gevaarlijke stoffen.

MIDDELBURG - Veel blijft er voorlopig onduidelijk als het gaat om de sanering van het Thermphosterrein in Vlissingen-Oost. Donderdagavond praatte gedeputeerde George van Heukelom statenleden bij over een op handen zijnde deal rond het schoonmaken van het terrein. Belangrijke factoren zoals de totale kosten en wanneer de sanering kan starten, blijven nog onduidelijk.

luister fragment: 

VLISSINGEN-OOST - Het dagelijks provinciebestuur, havenbedrijf Zeeland Seaports en de curatoren van het failliete Thermphos hebben een aantal voorlopige afspraken gemaakt over de sanering van het Thermphosterrein. Het terrein van Thermphos is vervuild en tot dusver was onduidelijk wie voor de kosten van de sanering zou opdraaien.

bekijk video: 
luister fragment: 

VLISSINGEN-OOST - De veiling van een deel van de bedrijfsinventaris van Thermphos in Vlissingen-Oost heeft voorlopig 1,1 miljoen euro opgebracht. Dat is meer dan curator Steven van Boven had verwacht. In mei volgt nog een veilingronde van de failliete fosforfabriek.

VLISSINGEN-OOST - De failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost heeft dinsdag de poort geopend voor een kijkdag. Een deel van de inboedel van de fabriek wordt verkocht en kon door belangstellenden worden bekeken.

bekijk video: 
luister fragment: 

BRUSSEL - Zeeland moet miljoenen euro's financiële steun krijgen van Europa naar aanleiding van het faillissement van Thermphos. Dat zegt CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Hij roept Brussel op om geld vrij te maken in het Europees Solidariteitsfonds.

NIEUWDORP - De provincie gaat kijken of de luchtkwaliteit rond het Sloegebied op een goedkope manier kan worden gemeten. Nu fosforfabriek Thermphos buiten bedrijf is en geen schadelijke stoffen meer uitstoot, wil de dorpsraad van Nieuwdorp een zogenoemde nulmeting uit laten voeren. Volgens de Zeeuwse politici mag dat niet te duur worden.

bekijk video: 

DEN HAAG - Twee mannen zijn in mei 2009 overleden in een fosforoven bij Thermphos in Vlissingen omdat er niet volgens de regels van een gesloten oven is gewerkt. Dat staat in een maandag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

MIDDELBURG - Zo'n dertig oud-medewerkers van Thermphos kwamen dinsdagavond voor de laatste keer bij elkaar in het provinciehuis in Middelburg. Van de 420 vaste werknemers die bij Thermphos in dienst waren, hebben er nu 154 nog geen baan gevonden.

luister fragment: 

OOST-SOUBURG - De PVV in Zeeland wil duidelijkheid over de kosten van de sanering van Thermphos. De partij wil ook weten hoe die kosten verdeeld gaan worden over provincie, havenbedrijf Zeeland Seaports en de drie betrokken gemeentes.

luister fragment: 

TERNEUZEN - De deur voor een financiële bijdrage vanuit Brussel aan het opruimen van het Thermphos-terrein staat op een kier. Dat zei Europarlementariër Judith Merkies van de PvdA dinsdagavond op een debatavond in Terneuzen.

bekijk video: 
luister fragment: 

BRUSSEL - Zeeland moet miljoenen euro's financiële steun krijgen van Europa naar aanleiding van het faillissement van Thermphos. Dat zegt CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Hij roept Brussel op om geld vrij te maken in het Europees Solidariteitsfonds.

OOST-SOUBURG - Thermphos maakte in de maanden voor het faillissement elke maand een verlies van 3 miljoen euro. Dat blijkt uit een tussentijds rapport van de curatoren. Daarin staat ook dat sinds het faillissement in november zich 378 schuldeisers hebben gemeld.

VLISSINGEN-OOST - De vakbonden en de ondernemingsraad van het failliete fosforbedrijf Thermphos gaan donderdag op bezoek bij minister Kamp van Economische Zaken. De delegatie wil van de minister weten hoe groot de bereidheid is om het bedrijf in Vlissingen-Oost te helpen bij een doorstart.

bekijk video: 

VLISSINGEN-OOST - De schoorstenen van Thermphos in Vlissingen-Oost stoten geen rook meer uit. Het bedrijf is gestopt met het produceren van fosfor. Voor de 450 medewerkers van Thermphos betekent dat nog niet het einde van hun werkzaamheden. Ze zijn nog bezig met een grote schoonmaak- en onderhoudsbeurt.

bekijk video: 
luister fragment: 

MIDDELBURG - De informatie die het ministerie van Economische Zaken heeft gelekt over Thermphos is onzin. Dat zegt curator Steven van Boven van Thermphos. Dinsdag werd bekend dat in een document van het ministerie staat dat de overheid misschien wel honderden miljoenen kwijt is bij een faillissement van Thermphos.

bekijk video: 
luister fragment: 

VLISSINGEN-OOST - Fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost is door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Begin vorige week werd het faillissement aangevraagd omdat het bedrijf geen geld meer heeft om de productie voort te zetten. Bij Thermphos werken zo'n 450 mensen.

bekijk video: 
luister fragment: 

VLISSINGEN-OOST - De vakbonden en de ondernemingsraad van Thermphos maken zich zorgen over de motieven van investeerders die op dit moment met de bewindvoerders over een overname praten. De zorgen zijn in een brief medegedeeld aan de rechter-commissaris die woensdagochtend het mogelijke faillissement van de fosforfabriek uitspreekt.

luister fragment: 

VLISSINGEN-OOST - Bij het zoeken naar ondernemingen die Thermphos over willen nemen, moet gekozen worden voor een partner die zoveel mogelijk werknemers van de fosforfabriek in dienst wil houden. Dat vragen werknemers in een intentieverklaring aan de directie en de bewindvoerders van het fosforbedrijf in Vlissingen-Oost, waarvoor faillissement is aangevraagd.

VLISSINGEN-OOST - FNV Bondgenoten organiseert donderdagmiddag een bijeenkomst voor de werknemers van fosforproducent Thermphos. In een brief afgelopen maandag aan het personeel heeft het bedrijf aangekondigd een faillissement aan te gaan vragen.

VLISSINGEN-OOST - Het personeel van fosforfabriek Thermphos reageerde dinsdagochtend over het algemeen gelaten op het aanstaande faillissement van hun werkgever. Wel waren sommigen geëmotioneerd. Het personeel van Thermphos is dinsdag nog gewoon aan het werk. Pas volgende week zal de productie worden stilgelegd.

bekijk video: 
luister fragment: 

VLISSINGEN-OOST - De schoorstenen van Thermphos in Vlissingen-Oost stoten geen rook meer uit. Het bedrijf is gestopt met het produceren van fosfor. Voor de 450 medewerkers van Thermphos betekent dat nog niet het einde van hun werkzaamheden. Ze zijn nog bezig met een grote schoonmaak- en onderhoudsbeurt.

bekijk video: 
luister fragment: 

NIEUWDORP - De dorpsraad van Nieuwdorp heeft verrast gereageerd op het nieuws over het uitstel van betaling van Thermphos. De dorpsraad en Thermphos hebben al jaren discussie over de overlast door de uitstoot van dioxines en de maatregelen die genomen zouden moeten worden.

luister fragment: 
wo 19-09-2012, 13:07

VLISSINGEN-OOST - Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost mag een proef doen met een installatiefilter van doeken. Dat heeft het provinciebestuur besloten. De nieuwe installatie is onderdeel van een serie maatregelen waardoor Thermphos minder dioxine, zware metalen en ammoniak moet uitstoten.

bekijk video: 

VLISSINGEN-OOST - Fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost moet een dwangsom van 100.000 euro betalen. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland vrijdag besloten.

bekijk video: 

VLISINGEN-OOST - Fosforfabriek Thermphos moet een dwangsom van 100.000 euro betalen omdat het bedrijf op 29 mei te veel dioxine heeft uitgestoten. Uit een meting, die in opdracht van de Provincie Zeeland werd uitgevoerd, blijkt dat Thermphos op die dag 0,47 nanogram dioxine per kubieke meter lucht uitstootte. Dat is 0,07 nanogram boven de uitstootnorm.

VLISSINGEN - OOST - Fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost moet een dwangsom betalen van 50.000 euro. Het bedrijf stootte op 15 maart te veel cadmium uit. Die dag kwam er 0,06 milligram cadmium per kubieke meter vrij. Het wettelijk maximum staat op 0,05 milligram.

NIEUWDORP - Kinderen in met name Nieuwdorp en Borssele hebben gemiddeld vaker last van luchtwegirritatie en gebruiken meer medicijnen tegen astma dan normaal. Dat is één van de uitkomsten van het langverwachte gezondheidsonderzoek van de GGD naar de uitstoot van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost.
bekijk video: 
luister fragment: 

MIDDELBURG - Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost heeft te veel van het zware metaal cadmium uitgestoten. Dat blijkt uit metingen tot en met 30 augustus. Op die dag werd 0,28 milligram per kubieke meter gemeten. Dat is vijf keer meer dan toegestaan in de milieuvergunning.

MIDDELBURG - De provincie moet Thermphos sluiten als de fosforfabriek zoveel dioxine uitstoot dat de volksgezondheid in gevaar is. Dat vinden de statenfracties van PvdA en PVV.

luister fragment: 

VLISSINGEN-OOST - De uitstoot van ammoniak door fosforfabriek Thermphos is in augustus fors gedaald. Dat blijkt uit nieuwe metingen van de provincie en het bedrijf zelf. Voor het eerst in bijna een half jaar blijft de uitstoot onder de wettelijke norm. De provincie dreigde eind mei met een boete als Thermphos de uitstoot niet snel zou terugdringen.