- advertentie -

Hedwigepolder tussen feit en emotie

Hedwigepolder tussen feit en emotie

Ontpoldering en verdieping van de Westerschelde


Al meer dan zeven jaar lang houdt de Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen de gemoederen bezig. Verschillende kabinetten laten onderzoek doen naar de nut en noodzaak van ontpoldering, terwijl daarover in 2005 afspraken zijn gemaakt met België. Ondanks dat onderzoekers de polder aanwijzen als beste natuurcompensatie voor werkzaamheden aan de Westerschelde, wordt er telkens gezocht naar alternatieven.

Uitzonderlijk?
Waarom gebeurt dat? In deze achtergrondreportage belicht Omroep Zeeland dit onderwerp zoals het de afgelopen jaren nog niet is bekeken: is de landbouwgrond in de Hedwigepolder van zulke uitzonderlijke kwaliteit dat het logisch is dat internationale afspraken worden geschonden?

Verdragen
Er zijn immers verdragen met Vlaanderen gesloten over de ontpoldering. En waarom zet de Nederlandse staat elders in het land wel honderden hectare vergelijkbare grond onder water, en blijft de Hedwigepolder vooralsnog droog?

 

 

 

 

 

 

delen:


Reacties

Hetwig polder tussen feit en emotie

In deze eenzijdige reportage komt het feit bescherming Antwerpen tegen overstroming niet voor. Jammer want daar gaat 't om, dat staat al jaren in 't Sigmaplan, wordt ook niet genoemd. De schorren zijn niet aan 't verdwijnen, de omvang van de Saeftinghe en de Plaat van Walsoorden zijn enorm toegenomen. Dertig jaar geleden zaten er geen zeehonden in de Schelde en was 't water vies. Nu zitten er meer dan honderd zeehonden en is 't water schoon. Dit wordt niet belicht, er wordt enkel steeds gesproken over compensatie voor 't uitdiepen. Men snapt schijnbaar niet dat die uitdieping de noodzaak voor het opengooien van de dijk bij de Hedwig en Prosperpoder vergroot door het toenemende waterdebiet richting Antwerpen en let wel dit is de laatste en praktisch enige locatie voor Antwerpen waar het water een uitweg kan krijgen bij springvloed. Wat na het doorsteken van de dijk gebeurd wordt uitgelegd, het ontpolderde gebied gaat door de overstromingen ophogen het volstromen zal hierdoor in de tijd afnemen. Ik zie geen reden voor natuurcompensatie. Een mogelijk alternatief voor minder water bij springvloed richting Antwerpen is vooraan in de trechter, de uitmonding bij Breskens, de platen daar ophogen en zo het debiet verminderen.

Mooie reportage

Complimenten aan Omroep Zeeland, eindelijk een reportage over ontpoldering met wat meer diepgang. Mooie beelden ook van Saeftinghe.

Hedwigepolder.

Laat die Belgen verrekken. Laat ze in Zeebrugge een grote haven bouwen zodat ze de Westerschelde met rust laten.

ontpolderen

Vlaanderen houdt er aan vast voor de nieuwe insteek haven zodat grotere schepen kunnen keren en hun water stuwing kwijt kunnen. Ze doen het niet voor de natuur. België houdt zich zelf niet eens aan afspraken dus donder op zeg en doe wat aan dat taalconflict.