Zittenblijvers zwoegen nog door op de zomerschool

Delen

Blijven zitten is duur én demotiverend. Reden voor het Rijk om geld te steken in het project Zomerschool voor het voortgezet onderwijs.