Waterschap brengt Zeeuwse visstand in kaart

Delen

Waterschap Scheldestromen is begonnen met het in kaart brengen van de visstand in verschillende wateren in Zeeland. Vanavond werd er bemonsterd op het Kanaal door Walcheren.