- advertentie -

Ouders boos over sluiten basisscholen Kats en Kattendijke

Ouders boos over sluiten basisscholen Kats en Kattendijke

KATS - Ouders reageren teleurgesteld en boos op het besluit om basisschool De Kattenschulp uit Kattendijke en de Prinses Margrietschool uit Kats per augustus 2013 te sluiten.

Reden van sluiting van de openbare basisscholen is het dalend aantal leerlingen van de afgelopen jaren. Volgens vader Johan Swart uit Kattendijke, lid van de medezeggenschapsraad, waren er nog volop gesprekken gaande met de directie van De Kattenschulp over mogelijke alternatieven.

Overleg
Schoolbestuur Nobego realiseert zich dat sluiting veel betekent voor de leerlingen, ouders en leerkrachten en de leefbaarheid van het dorp. Daarom willen de scholen ook samen met de ouders en de gemeenten nadenken over hoe het verder moet.

Informatiebijeenkomst
De Kloetingseschool is binnen de gemeente Goes de dichtstbijzijnde school voor openbaar onderwijs waar ouders vanuit Kattendijke hun kind onderwijs kunnen laten volgen. Op maandag 16 april is een informatiebijeenkomst op De Kattenschulp en de Prinses Margrietschool voor ouders.
laatste keer aangepast:
vr 06-04-2012, 08:02


regio:
Bevelanden
delen:
luister fragment: 

Ouders boos over sluiten basisscholen Kats en Kattendijke

Reacties

Heftig het bericht van sluiting van ONZE school. Altijd gevochten om de school hier te behouden. Er wordt prima onderwijs gegeven; heel individueel; een prima directeur (nu helaas met pensioen) en leerkrachten, die zich altijd voor 150% hebben ingezet. Dan komt er een fusie met Nobego. Begin van het einde. Mooie verhalen en beloftes, maar de dollartekens staan in hun ogen. Hebben ze ooit een ECHT kind gezien? Leefbaarheid op zo'n klein dorp? "niet onze core business'. Toch niet te geloven? Intussen namen enkele ouders hun kinderen van school, omdat de groepen te klein worden en hun kindjes niet genoeg vriendjes hebben.( maar wel àlle aandacht van de leerkracht). Ze komen nu in volle klassen. Heb zelf 40 jaar in het onderwijs gezeten, maar nog nooit gezien, dat kinderen in volle klassen beter aan hun trekken kwamen , dan in kleine klasjes. Het is heel triest voor ons dorp.Maar hopen, dat ons gemeentebestuur er nog wat aan kan veranderen en ouders voor ONZE school kiezen en niet naar andere dorpen gaan.

Ook wij hebben vier jaar geleden bewust voor Kattendijke gekozen. De aanwezige basisschool en de dorpse activiteiten die hieruit voortvloeien hebben hierbij een grote rol gespeeld. Kattendijke leek een ideale plek voor jonge gezinnen. Inmiddels hebben wij een dochter die over anderhalf jaar naar de Kattenschulp zou gaan. Mocht sluiting niet te voorkomen zijn, dan zal het alternatief ook hier zéker geen NOBEGO zijn.

Regeren/besturen is vooruit kijken. Anticiperen op wat mogelijk gaat komen. Het afstemmen van de onderwijsmethoden tussen Kloetinge en Kattendijke heeft onder meer bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit. En ja uiteraard heeft het ook een ander doel gediend. Voorbereiden op een eventueel verdere samenwerking tussen beide scholen. Tot nu toe niks aan de hand. Wat ik het bestuur kwalijk mag nemen is de onverwachte slinkse manier waarop nu wordt besloten om de school in Kattendijke te sluiten. Tot voor 2 weken nog mooi weer spelen terwijl men al weet dat de sluiting al is besloten. Het is met name de wijze van jarenlange miscommunicatie die kwaad bloed zet bij de ouders en wellicht ook leerkrachten. Niet alleen het sluiten van de school is een reële dreiging die boven ons hoofd hangt. De gemeenteraad van Goes heeft hier het laatste woord nog over te zeggen. Ook het jonge vitale hart wordt hiermee uit de samenleving getrokken. Geen instroom meer van jonge gezinnen in een dorp zonder voorzieningen. De school als spil van allerlei jaarlijkse activiteiten zoals Koninginnedag, kerstviering in de muziektent en in de kerk, pannenkoeken eten met de oma's en opa's enz. dreigt te verdwijnen. In het kader van het WMO beleid roep ik de raadsleden op om te focussen op het volgende aandachtspunt uit het WMO beleid van de gemeente n.l.: Sociale samenhang en leefbaarheid van wijken, dorpen, buurten. Deze sociale samenhang zal voor een groot deel verdwijnen indien de school wordt gesloten. Wethouder De Pooter verantwoordelijk voor de portefeuille Sociale zaken/WMO en woonachtig in Kattendijke, laat nu maar eens je sociale PVDA gezicht zien. Ivo van de Walle - 08-04-2012 

Dit is echt jammer! Wij komen over ongeveer een maand in Kattendijke wonen en hebben juist heel bewust ook gekeken of er een basisschool was (hadden wij ons zoontje eerst op moeten geven op school? misschien is hij die ene leerling waar de sluiting op hangt? Hij gaat per aug 2013 naar school...precies als de school dichtgaat) Onze nieuwe buren komen ook met 2 kleine kinderen, nu weet ik natuurlijk hun schoolkeuze niet maar ja, dat wordt dat geen Kattenschulp meer....ECHT JAMMER!

Hoi, we doen er alles aan om sluiting te voorkomen. De gemeente heeft het laatste woord. Laat je stem horen. Groet, Ivo van de walle Lid Medezeggenschapsraad De Kattenschulp, tel 0113-621114.

Lekker splitsen van onderwijs in openbaar en bijzonder. Heren als De Bat zorgen wel dat het hun Christelijke scholen goed uit komt. En verder lopen de dorpen zo leeg. Goed gedaan heren! En het openbaar onderwijs lekker klusteren en veel directeuren die niet voor de klas staan maar wel flink verdienen. Ga zo door en help Zeeland ten onder gaan aan zelfbelang. En dat op Goede vrijdag!

En de klassen op Colijn worden te groot voor de leerkrachten.

Destijds heel bewust gekozen voor dorpsschool de Kattenschulp. Zo groot als de binding is met de school en de leerkrachten, zo klein is die met Nobego. Hierin laat de directie zich duidelijk van haar slechtste kant zien. Alhoewel, je ziet ze niet en blijkbaar zien en horen ze ons ook niet. Alle energie van MR en ouders ten spijt. Gemeente Kapelle, here we come!

En energie van de leerkrachten natuurlijk, zij hebben zich jarenlang volledig voor de school ingezet.

Wat een koele zakelijke manier van beslissen, nog zelfs de directeur heeft z'n gezicht niet laten zien en ontloopt dus bewust hiermee zijn verantwoordelijkheid in de Kattenschulp. Ons kind zal zeker niet meer naar een NOBEGO school gaan, laat dat duidelijk zijn.

De NOBEGO mag er vanuit gaat dat men voor Kloetinge zal kiezen, is er een school die nog dichterbij is. NL. Wemeldinge. Veel ouders hebben al aangegeven niet voor een NOBEGO school meer te kiezen en richten zich op Wemeldinge en Kapelle. Dit heeft met name te maken met de zeer gebrekkige communicatie vanuit de NOBEGO en het beschaamde vertrouwen. Zo is 2 weken geleden op een bijeenkomst, op school door de bovenschoolse directeur verkondigd dat een eventuele sluiting nog zeker minimaal 2 jaar zou uitblijven in geval van status quo. Ouders en Medezeggenschapsraad zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben vele ideeen aangedragen die zouden kunnen leiden tot groei en dus behoud van de school. Bij navraag aan de directeur NOBEGO blijkt deze niet op de hoogte te zijn van deze ideeen. Het kwaad is geschied en de gemeente Goes stuurt er op aan dat zijn bewoners nu in de buurgemeente hun heil zoeken.

Jammer dat het moet. Nu moet gemeente Noord-Beveland niet zeuren dat er na 2020 meer 50+ zijn dan gezinnen met kinderen. Als je de scholen sluit op de kleine dorpen, gaan er ook geen gezinnetjes meer wonen. Dan kan je beter naar Goes of Zierikzee of andere grote steden wonen.De jeugd heeft de toekomst dus daarop bezuinigen is het slimste wat je kan doen. Trouwens in heel Zeeland zijn er straks meer ouderen. De jongeren willen zich straks zelf niet meer in Zeeland vestigen.

Is deels ook te wijten aan het feit dat orthodoxe ouders hun kinderen bij scholen van deze richting elders onderbrengen. Nota bene met vervoerskostenvergoeding betaald door de gemeenschap. Hierdoor wordt ook nog eens de leefbaarheid van hun dorp ondermijnd.

Erg jammer dat de school weg gaat uit Kats.