- advertentie -

Bestuurders onzeker over Zeeuwse toekomst

Bestuurders onzeker over Zeeuwse toekomst

MIDDELBURG - Bestuurders in Zeeland verkeren in grote onzekerheid over de gevolgen van de naderende val van het kabinet voor Zeeland. Met name hoe het nu verder gaat met het al dan niet ontpolderen van de Hedwigepolder en de eventuele komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen baart de bestuurders zorgen.

Pessimistisch
Commissaris van de Koningin Karla Peijs is pessimistisch over het lot van de Hedwigepolder. Peijs denkt dat Europa Nederland nu dwingt om de polder snel onder water te zetten.
Maar ze hoopt dat de Kamer de beslissing over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen gewoon doorzet. Ze vindt dat ook een demissionaire kamer zo'n besluit wel kan nemen.

Geen procedure
Gedeputeerde Sjoerd Heijning gaat er van uit dat er weinig besloten gaat worden de komende tijd. Hij denkt dat de Europese Commissie niet via een gerechtelijke procedure Nederland zal dwingen om de Hedwigepolder onder water te zetten. ,,Het heeft niet zo veel zin om dingen te eisen van een land zonder regering", aldus de dagelijks provinciebestuurder.

Marinierskazerne
Burgemeester René Roep van Vlissingen geeft aan dat Vlissingen op dit moment in grote onzekerheid verkeert voor wat betreft de komst van de marinierskazerne. Deze week zou de Tweede Kamer praten over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen. De Kamer wil een onderzoek naar de financiële onderbouwing van de verhuizing, voordat ze definitief een knoop doorhakt. Door de naderende val van het kabinet wordt de besluitvorming ernstig vertraagd.

Welzingepolder
Ook de gevolgen voor de gebieden in de gemeente Vlissingen die op de nominatie staan om ontpolderd te worden zijn op dit moment onduidelijk, zo zegt de burgemeester Roep. Hij doelt daarmee op de Welzingepolder en de Schorerpolder die in het recentste plan van Staatssecretaris Henk Bleker ontpolderd moeten worden.

Werken naar vermogen
Roep maakt zich ook zorgen over de wet Werken naar Vermogen, een reorganisatie van alle uitkeringen. Deze wet heeft verregaande gevolgen voor gemeenten. `

Koppejan
Het Zeeuwse Tweede Kamerlid Ad Koppejan uit Zoutelande onthoudt zich van commentaar. Hij heeft morgen eerst overleg met zijn fractie, het CDA. Tot die tijd is afgesproken dat CDA-leden zich niet uitlaten over de naderende val van het kabinet en de gevolgen daarvan.

PVV
En ook PVV'er Peter van Dijk uit Kattendijke zegt niets over de kwestie. PVV-partijleider Geert Wilders verliet het Catshuisoverleg in Den Haag op het moment dat VVD en CDA dachten er bijna uit te zijn. Van Dijk is fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten van Zeeland en Eerste Kamerlid voor de PVV.


laatste keer aangepast:
ma 23-04-2012, 08:40


delen:
'Gedeputeerden worden strenger doorgelicht'

Reacties

Helemaal eens met Wullem!

Gelukkig kan de polder nu gewoon onder water. Na jaren lang gsteggel is de eerste optie voor het kabinet weer in beeld. Wat heeft het toch een hoop gezeur gekost om een lokaal probleem landelijk op te lossen. Nee hier had Zeeland al lang aan moeten toegeven. Het heeft immers niets te maken met teruggeven aan de zee. Het is een normaal gevolg van internationale afspraken.

Het wordt tijd dat de bestuurders en eigenlijk alle Nederlanders eens laten merken aan het Haagse hoe we over bepaalde dingen denken en niet alles maar blijven accepteren wat de heren ons voorschotelen en trachten (lees dwingen) ons te eten en door te slikken, (Bordje leeg eten he).

Dat zou zeker wel eens tijd raken, maar hoe bereik je dat. Want als het er op aan komt kijkt iedereen naar zich zelf. En dat is er zeker de laatste jaren niet beter op geworden. Je hebt een ramp of een oorlog nodig om mensen op een lijn en solidair te krijgen. En dat is nou net waar geen mens op zit te wachten. Maar een ding is zeker, als we zo doorgaan met alles waar hard voor is gewerkt te verkwanselen. Dan gaat het niet goed komen met onze nu toch nog stabiele levens standaard. Want we leven in een tijd dat 1 sms of tweet of al die andere onzin, er voor kan zorgen dat een gezonde bank of bedrijf / complete bedrijfstak in 1 dag naar de knoppen word geholpen. En dat een paar vogels belangrijker worden, dan het voortbestaan van complete eeuwen oude bedrijfs takken. Om kort te zijn, zolang er om zulke absurde dingen weken lang kamer debatten worden gevoerd. Ben ik er bang voor dat het gaat lukken om voor belangrijke dingen een overeenstemming te bereiken. Jammer! Maar ik denk dat we onze mooiste tijd gehad hebben.

Kom op Zeeuwse bestuurders! Niet zielig in een hoekje gaan zitten en geen demotiverende kreten uiten zoals "superramp". Daar schiet niemand iets mee op. Dat is de angst in deze moeilijke tijden voor Zeeland/Nederland nog verder vergroten. Zeer slechte psychologische "oorlogvoering". Beter krachtdadig "oorlog voeren" tegen de doorgeslagen Europese bemoeienis met ons Zeeuwse land. De zinsnede in de brief van Potocnik n.a.v. plan Bleker 2: "dat de onwil van Nederland/Zeeland om nog verder te ontpolderen in de toekomst, de Eur. comm. een doorn in het oog is". DAT is een (bijna)-ramp. Hierdoor (indien dit niet onverwijld succesvol wordt aangevochten), zal de problematiek van verdiepingen/ontpolderngen tot in lengte van jaren doorgaan. Met die ene zin stelt Potocnik in feite de belangen van de havenbaronnen van Antwerpen bóven de belangen van de Zeeuwen, hun grond, hun veiligheid (scheepvaart ~ en overstromingsrisico's) en de natuur. Dit gaat veel te ver. Hierdoor wordt in feite een provincie in zijn voortbestaan bedreigd. We hebben volgens de Grondwet recht op zelfverdediging (en zullen dat ook doen indien nodig!). Dat de (goedbetaalde) juristen bij de Provincie Zeeland onverwijl de mogelijkheid willen bezien om een zaak aan te spannen tegen de Eur. Commissie van Potocnik bij het Europees Gerechtshof, om het Scheldetractaat van 1839 open te breken en tot een herziening/actualisering te komen met maximale afmetingen qua lengte/breedte/diepgang (de afmetingen van de huidige marginale schepen) die nú de Westerschelde (en met pijn en moeite - gevaar voor overige scheepvaart en Zeeuwse omwonenden - ) mogen bevaren. Een vaststelling/vastlegging daarvan in een geactualiseerd Scheldetractaat uit 1839 (bijna 200 jaar oud), zal verdere verdiepingen en ontpolderingen/ontgrondingen tot in de verre toekomst onmogelijk moeten maken en rust geven tussen Zeeland en Vlaanderen. De Westerschelde heeft zijn grenzen, die zijn al jarenlang opgerekt, maar zijn nu bereikt c.q. reeds overschreden. Ik mag hopen dat juristen van de Provincie dit lezen en actie ondernemen. Want we hebben hier een sterk punt. (De veiligheid en het voorbestaan van onze Provincie). En géén enkele Europese Commissie heeft het recht hierover te beslissen. Bestuurders: ga door met uw taak van besturen en niet zielig mauwen! Een zeer verontruste Zeeuw

22-04-2012, 11:22 Jeroen inderdaad Ongeschikt en incompetent als ze hier al geen antwoord op weten

Nou, lekkere "bestuurders" dan als ze zelf al onzeker zijn. Ongeschikt en incompetent heet dat in normale taal, of stuurloos, of de beste stuurlui... weg met die zakkenvullers! Die hebben we duidelijk echt helemaal niet nodig als ze niets weten. Ontslag, op staande voet wegens wanprestaties dus.