- advertentie -

PvdA: Zeeuwse pilot gratis technisch onderwijs

PvdA: Zeeuwse pilot gratis technisch onderwijs

MIDDELBURG - De Partij van de Arbeid in Provinciale Staten wil in Zeeland een proef doen met gratis bèta-techniek studies. Vorige week kwam de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie met dit voorstel om zo het tekort aan bèta-technici het hoofd te bieden.

Het idee is om deze studenten vrij te stellen van collegegeld. De Zeeuwse PvdA ziet dit wel zitten omdat de vraag naar technisch personeel in Zeeland de komende tijd, onder andere door de vergrijzing van de beroepsbevolking, toe zal nemen.

MBO en HBO
De PvdA-Statenfractie zou graag zien dat een eventuele pilot voor gratis technische onderwijs op MBO- en HBO-niveau in Zeeland wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Zeeuwse bedrijfsleven.

Vragen
De socialisten hebben vragen gesteld over deze kwestie aan het dagelijks provinciebestuur.
laatste keer aangepast:
di 22-05-2012, 14:09


trefwoord(en):
beta provincie studie techniek
delen:

Reacties

Gratis opleidingen trekken veel ongemotiveerde leerlingen aan die niet weten wat ze met hun opleiding/ leven willen doen en die vallen vaak in het eerste leerjaar al af. Zonde. Beter is promoten techniek op jonge leeftijd.

Volledig mee eens, dat gratis zeker ook nadelen heeft, echter je houdt dat niet tegen. Toch ben ik van mening dat uiteindelijk het eindtotaal positief zal zijn (ja jong promoten dus!). Denk nu aan de vele zinloze pretpakketten welke op de niet beroepsgerichte opleidingen gegeven worden (en die de samenleving heel veel geld kosten). Wil de economie goed draaien, hebben we aanpakkers en doeners nodig! Bezie voor een goed inzicht maar eens het mogelijke vakken pakket van de Roosenvelt Academy, leuk voor de vrije tijd, geschiedenis en cultuur/muziek, maar wat brengt het op?

Zeer goede actie, de vergrijzing is reeds al ingezet.(baby boem) men is al veel te laat. Echter laten we ons goed realiseren de bestaande technische beroepsbevolking is hier in Zeeland (uiteraard ook in andere provincies) de laatste 15 jaren al de nek omgedraaid. Vele grote mooie bedrijven met een enorme technische kennis in huis (zelfs met eigen goede bedrijfsopleidingen) hebben zich wel of niet noodgedwongen van hun goede vakmensen ontdaan. Technische mensen hebben (hadden) geen status en worden matig betaald--liefst besteed men het werk uit naar goedkope lonenlanden. Deze situatie zal in de toekomst naar de goede zijde keren. Heel belangrijk zal zijn dat de toekomstige technicus zich goed in zijn specialisme ontwikkeld --en zeker zich niet aan een (zeeuws) bedrijf bindt. M.a.w. regelmatig van werkgever wisselen--alleen daar werken waar men goed betaald ---eigenlijk de dezelfde mentaliteit als de werkgever er op na gaan houden dus. Tenslotte een gouden handdruk wordt ook niet meer gegeven!

Why become a scientist if you can become his boss? Ofwel, door de opdringerige rol van de economen in het bedrijfsleven: waarom zou je een technisch beroep kiezen, als je de baas van de technicus kan worden?