- advertentie -

Natuur niet verstoord door windmolens Neeltje Jans

Natuur niet verstoord door windmolens Neeltje Jans

NEELTJE JANS - De provincie Zeeland heeft terecht vergunning gegeven voor de aanleg van negen grote windmolens op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens van Neeltje Jans. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.


Het naburige Delta Park Neeltje Jans is tegen de komst van de windmolens, onder meer omdat die de natuur in de buurt zouden verstoren aan de zeekant van de stormvloedkering. De Raad van State veegt de bezwaren van tafel.

Natuur
Volgens de Raad wordt de natuur in de omgeving niet aangetast. Verder is naar het oordeel voldoende onderzoek gedaan naar het gevaar voor vogels van de windmolens. Bovendien is de stormvloedkering door de provincie al eerder aangewezen als locatie voor windenergie.
laatste keer aangepast:
wo 13-06-2012, 13:43


delen:

Reacties

Het 84ste hoofdstuk in het dikke boek van de groene leugen. Het is onvoorstelbaar dat mensen met hun volle verstand dergelijke beslissingen kunnen nemen over dergelijke monsters van molens. Verrommeling van het landschap ten top. Zeeland binnenkort een groot industriegebied met die rotmolens all over the place. Je moet behoorlijk de weg kwijt zijn als je als beleidsmaker windenergie op land in het dichtst bevolkte land ter wereld bevorderd met sponsoring van de belastingbetaler. Tenslotte blijf ik van mening dat windolens niet op wind draaien maar op subsidie en electrische auto's rijden op kolen.

Heel goed dat er windmolens komen! Het is volkomen schone energie en eindeloos beschikbaar, het raakt nooit op. We moeten af van die alles vervuilende en vernietigende smerige energiecentrales. Bovendien maakt het ons minder afhankelijk van olie- en gasvoorraden en risico's van leverantiestop of gigantische prijsverhogingen uit corrupte landen. In Duitsland hebben ze de grootste opwekking van zonne-energie ter wereld. Na die verschrikkelijke ramp vorig jaar in Fukushima in Japan, die nog altijd niet onder controle is en die nog ontzettend veel erger blijkt te zijn dan men aanvankelijk dacht, zullen in Duitsland alle kerncentrales binnen tien jaar gesloten worden. Ook in allerlei andere opzichten blijft Nederland heel ver achter bij Scandinavië en Duitsland, zoals bijvoorbeeld het aandeel biologische (EKO) voeding. Dat bedraagt daar al langer dan twintig jaar 5 % en in Nederland met moeite 1 %. En we kunnen natuurlijk ook eens met zijn allen beginnen met gewoon minder energie te gebruiken. Dat levert je nog geld op ook, dus dat is dubbel op. Het aandeel milieuvriendelijke energieopwekking moet vooral groter worden. Of willen we in Nederland soms in de Middeleeuwen blijven leven?

Windmolens horen op zee, ver weg, waar niemand ze kan zien. en als de EEG stopt met subsidie er op, is het gelijk klaar met die horizon vervuiling.

Is er nou in Nederland nog iets mogelijk zonder dat er mensen tegen zijn? En moeten de mensen overal op de tweede plaats komen?

De Raad van State gebruikt verkeerde argumenten, geldverspilling, dat is windenergie! Het is immers onomstotelijk bewezen dat windturbines nutteloos zijn. Mark Rutte zei het al tijdens het Carrédebat: ''Stoppen met die ondingen, ze draaien niet op wind maar op subsidie!''. Helaas moest hij de afspraken met ''de bewonderaars van de nieuwe kleren van de keizer'' voorrang geven.... Een paar feiten: Onder windkracht 4 produceren ze niets Boven 8 worden ze stilgezet (beschadigingsgevaar) Met andere woorden: 70% van de tijd worden NUL huishoudens bediend! Zie ook: http://www.groenerekenkamer.nl/node/1028 http://www.wind-energie-halkema.org/ http://www.clepair.net/windgeheim.html http://www.clepair.net/windrendement.html Er zijn veel onzinnige maatregelen en ontwikkelingen (daar valt ook de elektrische auto onder -zie hieronder) die onder druk van -ondemocratische- milieubewegingen uitgewerkt worden. Dat vreet schaarse grondstoffen en kost miljarden €'s die veel beter naar onderwijs, ouderen-, gezondheidszorg en infrastructuur kunnen gaan. .......Hierbij een reactie op het bericht op de website over het oprukken van elektrische auto’s (Voorpagina, 24 februari). Voor de zoveelste keer wordt hier namelijk de indruk gewekt dat elektrische auto’s milieuvriendelijk zouden zijn, of zouden bijdragen aan de oplossing van het energievraagstuk. Dat is in beginsel onzin. Wat men zich hierbij nooit realiseert, is dat de benodigde elektrische energie niet aan de bomen groeit, maar eerst moet worden opgewekt, bijvoorbeeld door het verbranden van fossiele brandstoffen, vooral gas. Het rendement van dit proces is ruwweg 30 procent en kan om theoretische redenen ook niet veel hoger zijn. Dit betekent in essentie dus dat je eerst drie liter brandstof moet verbranden om elektrische energie op te wekken teneinde vervolgens één liter brandstof uit te sparen. Tel uit je winst! De vraag hoe milieuvriendelijk dit proces is, hangt af van de wijze waarop de elektrische energie wordt opgewekt. Bij massale inzet van elektrische auto’s kan dat alleen op een schone manier met behulp van kernenergie, en dat schijnen we niet te moeten willen, althans volgens dezelfde grappenmakers die nu op basis van onwetendheid de elektrische auto omarmen. Al met al een trieste discussie. John van Polen, Leiden theoretisch natuurkundige..... Ik hoop dat het bovenstaande eens uitgebreid door ter zake kundige journalisten behandeld zal worden. Ik heb nog wat documenten geschreven door prof Frans Sluijter en prof Pieter Lukkes die windenergie neersabelen. Interesse? Mail naar mijnklimaat@xs4all.nl André van den Berg

Willem op de weg liggen ook vaak dode vogels en andere gedierte, het verkeer mag toch ook door blijven rijden?

Neeltje Jans heeft gelijk. Er liggen vaak dode vogels rondom windmolens, soms tientallen meters er vandaan vanwege de klap. Waarschijnlijk hebben de mensen van de Raad van State aandelen in de windmolens of hebben ze er een tik van gekregen