- advertentie -

Visualisatie van dijkdoorbraak Vlissingen

Visualisatie van dijkdoorbraak Vlissingen

OUWERKERK - Niemand hoopt dat het weer gebeurt, maar de kans dat Zeeland weer onder water komt te staan zoals in 1953 is met de huidige dijken eens in de 4000 jaar. Bij het watersnoodmuseum in Ouwerkerk is vanaf 1 februari 2013, 60 jaar na de watersnoodramp, een visualisatie te zien van een dijkdoorbraak in Vlissingen.


Angst aanwakkeren
Het is een 3D-film van een dijk die doorbreekt bij het Nollehoofd. Per uur rukt het water op de stad in. De provincie Zeeland laat de visualisatie maken om een schrikeffect teweeg te brengen bij de bezoekers. "Een beetje angst aanwakkeren is nodig voor de bewustwording," aldus Ylva Peddemors, beleidsmedewerker hoogwaterbescherming van de provincie. Ze noemt het een visualisatie en geen animatie omdat de beelden zijn gebaseerd op echte data.

20 dijkdoorbraaklocaties

Op dit moment is de visualisatie klaar van een dijkdoorbraak in Vlissingen, maar vanaf 1 februari zijn de gevolgen van minstens 20 dijkdoorbraaklocaties te zien. Iedere Zeeuw kan over zijn of haar huis 'vliegen' en kan zien hoe hoog het water komt bij een dijkdoorbraak in de buurt.

Foto: Strandpaviljoen Panta Rhei
laatste keer aangepast:
do 02-08-2012, 07:51


delen:
Het Nollehoofd in Vlissingen
Javascript is required to view this map.

Reacties

De misvatting dat we stereo-3D niet thuis kunnen kijken, zou ik graag ff uit de wereld helpen. Het kost wat moeite, maar kan dus echter wel. Kijk hier maar eens naar. http://forum.icefilms.info/viewtopic.php?f=35&t=72246&p=196665#p196665

Gelukkig zijn er mensen die zich in rustige tijden bezig houden voor als het echt nodig is. Dat doen zij op wetenschappelijke basis met grote kunde. Zo kunnen ze voorkomen dat niemand meer met zijn zusje hoeft te rennen en dat anderen lang van hun (misschien kleiner dan verwacht) pensioentje kunnen genieten. Dat pensioen is niet afhankelijk van de ambtenaar maar van grijpgrage beleggers die wij allemaal tolereren. Overigens gaat het hier over stereo-3D en dat kunnen we helaas (nog) niet thuis bekijken.

Het zou bepaald geen kwaad kunnen (of juist wel?) indien er juiste berichtgeving verstrekt zou worden over de kans van een watersnoodramp in Zeeland. Leest U hierover de rapporten van Deltares. Die zijn ronduit alarmerend, omdat vooral langs de Westerschelde vele dijkvakken nog lang niet op sterkte en hoogte zijn voor die zogenaamde 4000 jaar-kans. Een kansberekening die overigens uit de lucht gegrepen is, daar er geen vergelijkingsgegevens zijn over stormvloeden van de afgelopen 4000 jaar en we bepaald ook niet weten hoe het weer en de zeespiegel zich de komende 4000 jaar zullen gedragen. En dan willen een aantal mensen, nota bene onder aanvoering van de Provincie de Westerschelde nog verder versmallen door strekdammen aan te leggen, waardoor stroomsnelheden sterker en waterstanden hoger zullen worden. Tel daarbij op de stijging van de zeewaterspiegel en het toenemend aantal zwaardere stormen en je weet dat we door de autoriteiten (die wel beter weten, daar zij toegang hebben tot alle rapporten) in slaap gesust trachten te worden. "Let op Uw Saeck en val niet in Vaeck". Zeeland (en dan vooral het zuiden) is niet "watersnoodproof".

Zo houden waterstaatsambtenaren zichzelf en ons bezig en denken zo zichzelf te verzekeren van baanbehoud de komende 4000 jaar. Vanuit hun glazenpaleis in Middelburg kijken zij neer op de omgeving en de drukke mensjes daar beneden. Nu de Deltawerken klaar zijn, moeten zij de burger wel angst inboezemen om aan de praat te blijven. Ik heb voor mijn leven moeten rennen met mijn zusje van acht toen ik tien jaar was in 1953. Desondanks voel ik me veilig achter de Deltadijken. Wat doen die mensen daar allemaal in dat paleis?

Ik zou liever zien hoe mijn pensioen er over 25 jaar uitziet en of ik tot die tijd nog steeds zo veel werkweigeraars moet onderhouden, dan dat ik kan zien hoe hoog het water in mijn huis staat bij een eventuele dijkdoorbraak in de aankomende 4000 jaar...

Dit moet op een website gezet worden, zodat indereen dit kan "meemaken" op zijn computer. Niet iedereen is in de gelegenheid om naar het museum te komen. Men bereikt zo veel meer mensen.