- advertentie -

Bezwaar tegen Rammegors als getijdengebied

Bezwaar tegen Rammegors als getijdengebied

SINT PHILIPSLAND - Natuurliefhebbers maken bezwaar tegen het inlaten van zout water in het Rammegors bij Sint Philipsland. Verenigd in belangenorganisatie Het Nieuwe Atlantis hebben ze advocaat Madou gevraagd te gaan procederen om te voorkomen dat het Rammegors wordt omgevormd tot een getijdengebied.


De bezwaarmakers vinden dat het huidige natuurgebied zo mooi is dat het moet blijven zoals het nu is. Ze hebben Madou gevraagd de vergunning die de provincie heeft verleend aan te vechten.
laatste keer aangepast:
do 02-08-2012, 17:15


regio:
Tholen
delen:
luister fragment: 

Advocaat Robert Mandou over bezwaar Rammegors

rammegors

Reacties

Dure getijdennatuur. “De vele miljoenen die het plan kost, kunnen wel beter worden besteed.” is een -ingekorte- zin uit het stukje “Verzilten Rammegors“ in de krant van vrijdag 03 augustus j.l.. De natuur van Rammegors-nu zal worden ingewisseld voor een getijdengebied en dat kost miljoenen. Exact hetzelfde zou kunnen gaan gebeuren met het zgn. orchdieeën-weitje nabij 't Zwin. Men wil dat opofferen aan de –door te ontpolderen– uitbreiding van 't Zwin. De kosten voor die hernieuwde natuur als onderdeel van het vergrote Zwin zullen 1.000.000 Euro per hectare bedragen. Zo geld in het zoute water gooien –of het nu in het water van de Ooster- of WesterSchelde is– is één van de vele motieven die telkens opnieuw door de tegenstanders van ontpoldering naar voren worden gebracht. Ons provinciebestuur is doof voor welk motief dan ook!

Mijns inziens hebben deze mensen ook geen enkele affiniteit met de natuur en roepen ze maar wat als kuddedieren. Ga eerst eens polshoogte nemen wat er daar aan de hand is en neem dan een beslissing of het goed of slecht is voor de gehele omgeving. Of neem een standpunt in en probeer er dan eens gezamenlijk uit te komen en sta niet van alles uit te blaten. Doe je oogkleppen af en kijk om je heen natuurliefhebber, het net als met drank het maakt meer kapot dan je lief is. Gebruik je gezonde verstand in deze, meer wordt er niet verlangd van jullie.

Het is alleen een beetje jammer dat hier de mens en natuur niet gecombineerd worden! Waarom niet een bepaalde vorm van aquacultuur in dit gebied toestaan?

Fantastisch, er moeten meer van dit soort "kreken" komen. Het is alleen maar beter voor de biodiversiteit. De uitwisseling van zoet en zout geschied dan op natuurlijke wijze.