- advertentie -

Bleker: Europa niet bemoeien met Hedwige

Bleker: Europa niet bemoeien met Hedwige

DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) heeft de Europese Commissie erop gewezen dat het zich niet dient te bemoeien met de wijze waarop Nederland aan natuurherstel doet in de Westerschelde.

Dat doet hij in een brief aan Brussel, die vrijdag ook naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bleker reageert op de procedure die de Commissie twee maanden geleden aankondigde tegen Nederland over de Hedwigepolder.


Polder
Al jaren is discussie over het al dan niet onder water zetten van deze polder voor natuurcompensatie bij het uitdiepen van de Westerschelde. Brussel verwijt ons land hierbij verplichtingen niet te zijn nagekomen.


Bevoegdheid
Maar volgens Bleker heeft elke EU-land de vrijheid om te bepalen welke maatregelen het neemt. ,,De Commissie heeft slechts de bevoegdheid om het resultaat van de inspanningen van een lidstaat achteraf te beoordelen'', aldus de staatssecretaris.


Besluit
Verder wijst Bleker erop dat het kabinet gezien zijn demissionaire status heeft besloten om geen besluiten meer te nemen over natuurherstel in de Westerschelde. Vlaanderen wil juist een snel besluit en is al een procedure begonnen om Nederland zo snel mogelijk te dwingen een verdrag uit te voeren en de Hedwigepolder onder water te zetten.

laatste keer aangepast:
za 04-08-2012, 10:28


delen:

Reacties

Al het gebakkelei (in "boze brieven") tussen Potocnik enerzijds en Bleker, Provincie en PvZ anderzijds kan a.s. sept in één klap overbodig geweest blijken te zijn. De Raad v. State zal dan (en hopelijk nog vóór de verkiezingen) uitspraak doen in de zaak van de Vogelbescherming versus de Staat der Nederlanden (de eis om uitvoering te geven aan het bilaterale Scheldebesluit uit 2005 tussen Nederland en Vlaanderen (Hedwigepolder onder). Nederland bepaalt inderdaad zélf wel of de Hedwige al dan niet ontpolderd zal worden. Het "hardnekkige misverstand" in Nederland/Zeeland, zoals Potocnik het juist typeerde dat de Eur. Comm. zou voorschrijven óf en zo ja, welke polders ontpolderd zouden moeten worden is wellicht nu ook doorgedrongen bij de briefschrijvers. (dat zij zich dus op een misverstand hebben gefocussed). De Raad v. State, danwel het Ned. Parlement, danwel het Europese Hof zal het laatste woord hebben. (en hopelijk spoedig).

Wanneer gaan we toch eens beseffen dat het niet alleen gaat om de Hedwigepolder? Plan PerkPolder, het ontpolderen van de Oud- en JongBreskensPolder, het orchideeën-weitje - á raison van 1.000.000 Euro per hectare - bij 't Zwin en de nog vele polders waarvoor al of niet vage plannen bestaan. Wanneer worden we eens ECHT wakker ? Oja, en nu ook al het Rammegors, zie : http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-08-02/184852/bezwaar-tegen-ramme...

Ach ja wat moeten we nu met de uitspraken van Henk Bleker ten eerste is hij van het CDA ten tweede hoor je er na 12 september nooit meer van. weg met die rotzooi.

Als iedereen nu eens terug keek naar de jaren 1930- 1950 en hoe het nu is .. wie wou nu een 1 europa? Ik vind dan ook dat iedereen die deel genomen heb aan de regering ( tot heden ) vervolgd moet worden wegens wanbeleid !!! Want europa heeft het voor het vertellen... kijk naar het onderzetten hetwige polder -, kijk naar de gezondheid zorg -, kijk naar de pensioenen-, iedereen is verplicht te betalen ...maar wat is onze regering verplecht jegens ons ??? DE regering-, provincie-, gemeentes en het waterschap zij hebben allemaal dollartekens in hun ogen gekregen ...en daar word u de dupe van als inwooner van nederland ( wat eigenlijk niet meer bestaat ) denk aan uw stem binnenkort !!! En hoe kan het dat een demissioniar kabinet nog beslissingen kan nemen ???

Juist....!!!!

De Nederlandse regering (met Bleker voorop) tracht zich op allerlei kronkelige manieren te onttrekken aan door hen zelf geratificeerde Europese verdragen over natuurcompensatie/ ~herstel in het W'schelde-estuarium (en op vele andere natuurgebieden). Logisch dat de Eur. Comm. en Vlaanderen procedures hebben aangespannen, die we voor 99,99 % zullen gaan verliezen en dat weten ze in Den Haag, Middelburg (Provincie) en in Hoek (PvZ) ook donders goed! De Hedwige zal als eerste onder water gaan, zoals besloten in het Scheldebesluit van 2005. En verder moet de Provincie Zeeland onmiddellijk staken met het aanleggen van de gevaarlijke, de Westerschelde vernauwende strekdammen, die de scheepvaart (door hogere stroomsnelheden) en ons Zeeuwen (door hogere waterstanden > zwaardere/hogere dijken) verder in gevaar zullen gaan brengen. (Afgezien nog van de oplopende kosten voor elke Zeeuw). Potocnik waarschuwt ons dat we op de verkeerde weg zijn v.w.b. natuurcompensatie/~herstel, maar tevens waarschuwt hij ons tussen de regels door, dat we onze eigen veiligheid in gevaar brengen!!! Zijn we hier in Zeeland dan ziende blind aan het worden? We zijn verschrikkelijk dom bezig!

wat zijn we toch snel alles vergeten ! Er stond immers kortgeleden een bericht waarin stond, dat men vanuit "Brussel" zich niet bemoeit met hoe het natuurherstel zou plaatsvinden? Deze brief van Bleeker is dan m.i. mosterd na de maaltijd .

Bleker afserveren net als Koppejan: bieden een goede kapper zoeken.

Bleker komt er wel heel laat achter dat Europa, in dit geval, niets te vertellen heeft.

En toch allemaal zo blij met Europa het komt ons allen ten goede, toch? Bedenk dit straks bij het stemmen!

Onze regering moet praten met de Belgische regering en niet met die Vlaamse boeven, waarvan dhr. Peeters zich premier durft te noemen van een ordinaire belgische provincie

machtig voor de wereld Wat een ferme taal van Staatssecretaris Henk Bleker ben benieuwd wat er van overeind blijft HEDWIGE BLIJFT OPEN,geen discussie meer mogelijk en zo hoort het