- advertentie -

Gieters D66 mogen Hedwigepolder niet in

Gieters D66 mogen Hedwigepolder niet in

HEDWIGEPOLDER - De jongeren van D66 zijn vrijdagmiddag de Hedwigepolder ingegaan, maar zonder gieters. Het actiecomité Red Onze Polders heeft dat voorkomen. D66 wilde de Hedwigepolder symbolisch onder water zetten met gieters vol water om aan te geven dat de Hedwigediscussie veel te lang voortduurt.

Volgens D66 moet Nederland zich gewoon houden aan de Scheldeverdragen. De D66-jongeren hebben toegegeven te weinig rekening te hebben gehouden met de gevoelens die het onder water zetten van de polder met zich meebrengt. Vandaar dat zij hun gieters aan de rand van de polder hebben achtergelaten.


Strobalen

Het actiecomité Red Onze Polders hield de jonge democraten met strobalen en tractoren uit de Hertogin Hedwigepolder te houden. De toegangsweg naar de polder was afgesloten, maar de jongerenleden van D66 mochten er wel langs, zolang hun gieters buiten de polder bleven. "Geen water in de polder", aldus het comité.

D66
Red Onze Polders is vooral verbolgen over het feit dat D66 nooit is ingegaan op gespreksuitnodigingen. De actie schoot daarom in het verkeerde keelgat.

laatste keer aangepast:
ma 20-08-2012, 11:01


delen:
luister fragment: 

De Hedwigepolder is gesloten

D66 arriveert bij de Hedwigepolder

Javascript is required to view this map.

Reacties

Mooi dat de jongeren van D66 toch gelijk hebben gekregen. Triest dat de anti-ontpolderaars het protest onmogelijk maakten. Geeft maar weer eens dat ze geen enkel respect voor democratie hebben.

Laat maar weer mooi zien hoe democratisch en agressief het bejaardenclubje anti ontpolderaars te werk gaat. Ze laten de jonge generatie niet eens een eigen actie gunnen, terwijl ik als Zeeuw steeds weer naar die lelijke anti-onploderingsborden moet kijken als ik in de kustpolders van OZVL ben. Triest wordt ik hier van. Anderzijds ben ik nu blij dat de jonge generatie toch gelijk heeft gekregen.

Voor het project 'Ruimte voor de rivier' worden 1000-en hectaren landbouwgrond al dan niet vrijwillig onteigend, geen enkel probleem want het gaat om waterveiligheid. Met alle respect voor de eeuwenlange ontpolderingen en de strijd tegen het zoute water (dat altijd heerst in een natuurlijk estuarium) én voor de ramp van 1953, maar het gaat hier jandorie al bijna 10 jaar over 300ha akkerland... Goed compenseren die boeren en proberen dit stipje in een groter geheel te zien van waterveiligheid, natuurherstel, demagogie en alternatieve economische perspectieven zoals ecotoerisme en zachte recreatie!

Hallo beste mensen, ziezo, nu ziet u dus echt hoe smerig de politiek in elkaar steekt. Ik heb het nog zo gezegd, zodra de Partij Van De Afbraak met Viezerik Samson en het Verbond Van Dwazen met Marx Knudde aan de macht zijn, dat er heel wat mensen genaaid worden, en zie hier, het is precies gegaan zoals ik dus gedacht heb! Vals voor wendsel en kiezers bedrog, te danken aan degenen die gestemd hebben op deze grote dwaze idioten. Ze liegen de mensen alles voor, en als ze de stemmetjes binnen hebben, ziet men nu wat er gebeurt allemaal, wat een stelletje goorlappen. Even de natuur om zeep helpen, en dapper dat ze elkaar vinden, te walchelijk voor woorden. De mensen hadden het dus niet geleerd, van de eerste periode met Marx Knudde, nog maar eens lekker geringeloord te worden bij de tweede periode, dat is toch lekker he, beste VVD en PVDA kiezers! Nu het te laat is, dan gaan degenen die dit gekozen hebben staan janken en snotteren,en boze e-mailtjes sturen aan de partij, terwijl u ze zelf heeft gekozen, ik lach me een kriek! Deze schade valt niet te ontvluchten en terug te draaien, u heeft uw stem aardig goed gebruikt, nou ja, goed, niet echt. U heeft een heleboel Nederlanders het verdomhoekje in getrapt waarbij velen veel geld kwijt geraken, en niet te vergeten een erg mooi natuurgebied, hartelijk dank beste stomkoppen van Nederland, die op deze 2 partijen gestemd hebben! Ik hoop dat u allen tevreden zal zijn, met deze grote brokken.

Hallo beste mensen, De Hedwigepolder terug geven aan de natuur, dan vraag ik mijzelf af, welke natuur?? Is de Westerschelde dan nog niet vervuild dan door de zware metalen van de Antwerpse binnenhaven, want een zeehaven, die ligt toch altijd aan diep kustwater, net zoals bij ons aan de Maasvlakte 1 + 2 in aanleg! Om nog even verder te gaan met het vervuilde Schelde water, was er onlangs geen héél groot nieuws over het zwaar verontreinigde riooolwatr van Brussel, dat zo ongezuiverd de Schelde werd ingedonderd,en waardoor er 10 tallen, misschien wel honderd duizenden vissen het loodje legde! Moet Brussel dan nu nog steeds met zijn grote aso snater dan niet beter inbinden, en zijn grote snuit dicht houden, en zich beter niet meer te bemnoeien met de Hedwigepolder, dat zou wel zo sociaal zijn! Dus dan denk ik dan, dat het ontpolderen van de Hedwigepolder volgens mij de opvangbak zou moeten zijn val deze smerige troep van de Belgen, want dat gaat er dus gebeuren, het word een groot depot van aangespoeld gif en zware metalen aldaar, en ik zeg dan, het gebeurt niet, over mijn lijk. gelukkig zijn er dan nog verstandige mensen, zoals degenen die er fel tegen zijn, en dhr. de Cloedt, de eigenaar van de gravin Hedwigepolder, hij zal zich ook tegen dit plan blijven verzetten, waarbij ik hem een groot warm hart toe draag, ze moeten van een eigenaar zijn grond en spullen afblijven. Dan vind ik dat de gravin hedwige polder op zich, een erg groot natuur gebied, ga er eens een kijkje nemen, u ziet van alle soorten dieren daar, of ht nu vogels zijn of lopende dieren, of zwemmende dieren. U zet er fazanten, e nog vele andere soorten vogels, hazen en konijnen niet te vergeten, dieverse vissen soorten, salamanders en hagedissen. Gaat men dit gebied onder water zetten, dan zullen heel erg veel van dee dieren soorten sterven, doordat deze echt niet in zout of zilt water kunnen leven, de konijnen en hazen zullen weg vluchten, en komen in de andere hazen en konijnen gebieden, waarbij dus gevechten zullen plaats vinden, en doden gaan vallen onder deze dieren, om een territorium. De fazanten, als deze aan het broeden zijn, en het onzichtbare gevaar komt er aan, het water dus, zij zullen of verdrinkn of het nest met eieren verlaten en in de steek laten denken de voorstanders van et ontpolderen hier aan, nou neem van mij aan, dat dit hun echt geen biet kan schelen, de natuur barbaren en natuur verneukers! Ze moesten het bij hun eigen ook eens zo doen, als zij een huisje hebben, en dat hiun vrouw eens zwanger was, de zaak ook eens ongevraagd onder water zetten, eens kijken of ze het daar dan ook mee eens zouden zijn. Ik denk dat wanneer ze bij hun de straat eens uitgraven en vol met water torten met vervuild riool water, dat de wereld te klein is, want dat gaat zomaar even niet, dan gillen ze moord en bran, dan jammeren ze alles bij elkaar. Dus doe dan ook even normaal met de gravin Hedwigepolder, en laat deze mooie onvervalste natuur met rust! Heeft men er al eens aan gedacht, dat er misschien wel levens te betreuren zijn geweest bij de aanleg van deze polder, hebben we daar ook geen greintje eerbied voor dan, zo nee, schaamt u zich dan nu maar!!

*De natuurcompensatieplannen van de Hedwige- tot de Doelpolder zijn voor de Vlaming slechts een verdoken overgangsfase! Vlaanderen hoopt ooit een dok te kunnen bouwen met insteek van een kanaal doorheen Nederlands gebied (de Hedwigepolder) om zo het nauw van Bath te kunnen omzeilen. Logisch op één vlak - onlogisch op het vlak van Zeehaven in binnenland. *De Haven van Antwerpen vertikt het om te kijken in eigen boezem en in te zien dat er geen havenuitbreiding nodig is maar eerder haveninbreiding. Heeft een bepaald bedrijf grond tekort, dan plant men uitbreiding in aan de grenzen zonder te kijken naar de alternatieven. Als bedrijf X te weinig plaats heeft om zijn paletten te plaatsen in de breedte dan koopt ze grond bij zonder te denken aan de mogelijkheid om te werken in de hoogte bijvoorbeeld. *In de landbouwgemeentes nabij de haven onteigend men ook grote landbouwzones voor bijvoorbeeld glasteelt. Waarom durft men de stap niet te zetten naar glasteelt op daken van de havenloodsen...win - win situaties zijn daarbij essentieel! Wil men echt wachten tot het zogezegd te laat is. *De Haven van Antwerpen zwaait met de scepter in de omstreken en heeft het woord "jobs" als hoogste noot, maar een land waar duizenden jobs niet raken ingevuld, wegens zogenaamde knelberoepen zit met een probleem. Een holding met enkel kopmannen, die zakken vullen zonder ethiek, en centen en extra legale voordelen geven aan het voetvolk (die deze ook aannemen zonder beter weten) zijn geen werkgevers mijn inzien. Liever een centje minder, gezonde ecologie en ethisch werk! *Alles wijst er op dat (snel)-(vast) "geld" de belangrijkste factor is in het verhaal van de Haven van Antwerpen en het verdwijnen van de Hedwigepolder. *De Hedwigepolder dient niet te verzinken in deze onzin - GEEN "VERDRONKEN LAND VAN HEDWIGE"! *Belangrijk is dat NL en B verstaan waarvoor ze staan - gaan waarvoor ze staan en ecologie - erfgoed en verstandige economie ten top houden. Verstandige economie is het sleutelwoord - SAMEN de oplossing! *Vervuild Scheldeslib - bagger - valse/verdoken natuurcompensaties - inefficiënt haventerreininplanting zijn de addertjes onder onze akkers! De groeten vanuit Ouden Doel - verdoemd te vergaan - laatste authentiek bewoningserfgoed langsheen de Beneden Schelde in Vlaanderen althans. Nogmaals chapeau aan de Zeeuwen die zulks een prachtig Beneden Schelde gebied hebben, met respect voor natuur en cultuur...en dit heeft jullie niemand moeten opleggen - dit kwam vanuit jullie hart! (en handen) Wij zitten hier nog vast onder het Antwerpse Juk! (ooit zijn we deelgemeente geworden van Beveren en deze heeft ons reeds vaarwel gewuifd, en verkocht voor ...)

*Het inpalmen van de Hedwigepolder voor de zogenaamde natuurcompensatie hangt samen met de vernietiging van de laatste authentieke bewoningsstructuren langsheen de Vlaamse Beneden Schelde. Vlaanderen kent geen respect voor zijn erfgoed of voor erfgoedlandschap, dit in tegenstelling tot Nederland met zijn (te respecteren) Belvedère verdrag, waarbij elke vorm van natuurcompensatie of inrichting in samenhang is met de bestaande situatie - waaronder erfgoed. (ooit zal Vlaanderen/België ook zulks een verdrag aangaan, daar het een Europese richtlijn is - zie verdrag van Faro. Probleem is dat we nog niet zover zijn en dat het erfgoed langsheen onze Vlaamse Beneden Schelde dan reeds vernietigd zal zijn.

*Indien Vlaanderen natuurcompensatie wenst voor zijn natuurvernietigende Scheldeverdiepingen dan dient deze vooreerst alle (=vele) Scheldeaders te vrijwaren van slib. Heel de baggervloot landinwaarts ten goede van de aloude natuurlijkheid. DIt willen ze hechter vermijden daar deze dichtgeslibde aders, korrel per korrel vervuild slib bevatten. En waarheen met vervuild slib/baggerzand. Grondsanering kost stukken van mensen of moet ik hier landen zeggen.

*De Belgen staan nog steeds achter met de Sigmadijken. Deze hebben ze nooit gebouwd. In het Nederlandse deel van de Beneden Schelde staan de dijken mooi hoog met de schapen op top. In het Vlaamse deel nog schandalig laag zonder dier. Eigendom van petrochemie of de Haven. Vlaanderen heeft de natuurlijkheid van de Schelde nooit gerespecteerd en dient deze dus ook niet op te leggen aan zijn buurland!

*Het geplande natuurgebied moet aansluiten op het reeds bestaande Verdronken Land Van Saefthinge (natuurgebied). Praktisch gezien is dat de beste locatie voor de planmakers. Naast een natuurgebied zal een nieuw natuurgebied snel integreren, maar het grote probleem is dat deze natuurgebieden op de bolle oever van een rivier liggen, waardoor er gigantische bedragen wachten voor het onderhoud en vrijwaren van deze gebieden. Het Verdronken Land Van Saefthinge is stilaan aan het stijgen. (klaar om ingepolderd te worden zouden onze voorouders gezegd hebben). Het kost gigantisch veel geld om dit te onderhouden, baggeren, waar de Vlamingen zo goed in zijn. De woorden van jullie acteur waren de nagel op de kop. Wij zitten met de bagger. In het Van Peel filmpje, en zonder boe of ba - werpt de Antwerpenaar de welbespraakte Nederlander de Schelde in. Zoiets doet men niet, het lijkt of de Antwerpenaar geen woorden ter verdediging heeft.

De Hedwigepolder bestaat uit super landbouwgrond - eersteklas landbouwindeling met bos-, kreek- en weidezones die zorgen voor een harmonieus geheel van landbouw en fauna. (een voorbeeld voor natuur respecterende landbouw!) Goede gronden dient men te behouden - met de bedragen die rondslingeren om deze gronden te onteigenen en de bedragen voor het bouwen van de nieuwe dijken, kan men X-aantal ha grond meer aanschaffen en inrichten als natuur(compensatie) elders.

Beste Noorderburen, Hou vol met jullie inzet naar alternatieven op het Scheldeverdrag! Het is oerdom om slechte verdragen uit te voeren zonder meer. Als men iemand veroordeeld dan ligt dat zogezegd vast, maar als er in tussentijd een wending komt in de feiten die geleid hebben tot de veroordeling, dan is het toch logisch dat men terugkomt op de veroordeling die vooreerst werd vastgelegd...(om maar een stom beeld te geven...) het plan om de Hedwigepolder af te geven voor natuurcompensatie is foutief!

Onder water met die suikerbietenakker. En vlug een beetje.

Paardenweitje, HedwigePolder. Zou Alexander Pechtold ook de term Paardenweitje gebruikt hebben m.b.t. de HedwigePolder als hij met zijn JongDemocraten eerst eens deze mooie polder had bezocht? Het feit dat de JongDemocraten op basis van discussie met anti-ontpolderaars besloten om het meegebrachte water niet in de polder uit te gieten, bewijst eens te meer dat velen -én zeker vele dames en heren (Haagse) politici- ontpolderen enkel zien als een politiek item. De gevolgen van ontpolderen worden alleen duidelijk als men echt luistert naar de bewoners/bewerkers als ze het ter plekke uitleggen. En luisteren, dat deden de JongDemocraten! Laat alle TweedeKamer-leden -m.n. hen die na 12 september a.s. “nieuw” zijn- het voorbeeld van deze JongDemocraten volgen. Bezoek de bedreigde Zeeuwse polders om daar de motieven te horen van de velen die zeggen: ontpolderen nee! De leden van onze Provinciale Staten zouden hun Haagse collegae kunnen vergezellen, ook goed voor hun beeldvorming.

Heer Langeraert, hulde??? Hoe hypocriet kan iemand zijn? Een actiegroep die andersdenkenden iets verbied???? Hadden ze ook maar van die grote trekkers gehad met een gierwagen water erachter. Deze actiegroep is verworden tot een demagogisch gedrocht. O ja: ik ben een echte Zeeuw trouwens, maar ga me hier zachtjes aan bijna voor schamen.

Ah blijkbaar mogen comite's zelfs bepalen wat er in een polder meegenomen wordt? Ik ben het eens met Edf, er zijn ook Zeeuwen die de polder willen teruggeven aan de natuur dat wil ik ook. Altijd maar dat gezeur met die polder moet gewoon klaar zijn, kostbare landbouwgrond bla bla bla. Dat land was van de zee, en moet weer van de zee worden. En ik dacht dat Zeeuwen van de zee hielden, maar de zee ruimte geven ho maar.

Ik was er - natuurlijk - ook bij. Alleerste HULDE aan de ANTI-ONTPOLDERAARS die de barrikade opgeworpen hebben. Maar ook HULDE aan de JONGE DEMOCRATEN die hun gietertjes en het water - na discussie - niet meer de polder in wilden dragen. Het was een waardige bijeenkomst, een democratie waardig!

Natuurlijk mag óók tegen symbolisch en/of demonstratief al of niet ludiek ontpolderen geprotesteerd worden. Waar ligt anders de grens? Nee is nee. Dus geen stukje en ook geen klein plasje!

De arrogantie van D66. Hier zijn geen woorden voor. Maar we houden onze rug recht! De polder gaat NIET onder water! Punt!

Wedden van wel. Zodra Europa met boetes komt, gaat zelfs het CDA om.

"edf" meent een Zeeuw te zijn én polders onder water te kunnen zetten. Wat mij betreft gaat dat niet samen. Natuur? Kijk om je heen! En wat D66 betreft: nog nooit een partij gezien die zo makkelijk van standpunt verandert.

Kinderachtige actie van D66. Goed dat ze tegengehouden zijn. Met gietertjes komen. Zo flauw. De Hedwige is geen speeltuin. Goede grond onder water zetten is een misdaad. En zeker in ons Zeeland. Snappen die lui dat nou niet. Zeeland is in de overeenkomst met België voor zover ik weet niet gekend. Over de hoofden van de Zeeuwen is iets bekonkeld wat een echte Zeeuw nooit had goedgekeurd. Laten de Belgen zelf hun problemen oplossen.

Opheffen deze partij! Moeten deze jongeren ons land gaan regeren? De beste oplossing is deze mensen en zeker Nijpels uitnodigen als de polder onderwater gezet moet worden en ze op de eerste rij opstellen en in het stroomgat dumpen. De natuur doet de rest. Zelf de ramp meegemaakt in 1953 en gezien de kracht van het water.

Strakke actie van het comité. De kakkers van D66 zullen nu vast aanvoelen dat ze van de Zeeuwen niet veel stemmen zullen krijgen. Zonder dit dwaas idee van hen is het sowieso geen goede keuze om voor deze draaikonten te stemmen ;-)

Nogmaals handen af van onze prachtige Hedwigepolder. Onze voorouders hebben veel moeite gedaan om deze polder droog te krijgen voor prachtige landbouwgrond en wij moeten hem van nota bene België onder water zetten omdat de haven van Antwerpen bereikbaar moet blijven. De grootste schepen ter wereld varen over de Schelde dus waarom dieper? Als die Belgen dieper willen dan graven ze maar een kanaal langs de Expresweg van Antwerpen naar Knokke. Zo breed en zo diep als ze willen. Maar ze blijven met hun handen van onze Polders. Waarom het grootste stuk in Nederland ontpolderen en niet in Belgie?

Polder = ook natuur en levert ook nog voedsel op! Ontpolderen = papier en bureaucratie en kost alleen maar geld en ruimte!

"Red onze polders" denkt namens alle Zeeuwen te spreken maar dat is niet zo. Er zijn ook Zeeuwen, maar die hoor je niet zo, waarvan de polder terug gegeven mag worden aan de natuur. Ik ben er één van. Zij hebben ook geen enkel recht om D66 tegen te houden. Kinderachtig gedoe van een comité dat aan het verliezen is.

Oppakken die gasten van "de jonge democraten " en de Westerschelde ermee in! Laat die salonjonkers maar in Den Haag zitten.

Vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor anti-ontpolderaars?

Dat actiecomité moet eens normaal gaan doen. Zelf wel alles uit de kast willen en mogen halen, hoe onfatsoenlijk ook soms, maar tegenstanders dit verbieden? Ik ben geen jonge democraat, ook geen oude trouwens, maar als ik tijd had zou ik zelf met mijn gietertje langskomen. Schei toch uit.

Laat ze met hun vieze handen van onze prachtige Hedwige afblijven (heel vriendelijk gezegd).

Domme actie D66-ers.

Vrijheid van meningsuiting is dus ver te zoeken bij deze stichting, die zich hierdoor belachelijk maakt en zichzelf buiten spel zet. Ze hebben het recht niet om deze (ludieke) actie te verhinderen.

Sinds wanneer zijn de schreeuwers van 'Red onze polders' de baas over de Hedwige? En wie zijn zij om te bepalen wie er al dan niet actie in de polder mag voeren? Altijd de mond vol van vrije meningsuiting, maar het moet wel hun mening zijn.

Vraag eens aan die gasten van D66 wat hun werkend deel is aan onze maatschappij? Ik denk dat er via de maatschappij gewoon elke maand gestort wordt en via de partijkas wordt deze onzin gefinancierd.

Zielig hoor, ondemocratisch. Men mag kennelijk niet tegen zijn van het Comité.