- advertentie -

'Geen extra maatregelen nodig voor kerncentrale'

'Geen extra maatregelen nodig voor kerncentrale'

DEN HAAG - Er hoeven geen extra maatregelen genomen te worden voor de kerncentrale in Borssele. Dat is het advies van de Kernfysische Dienst (KFD). Minister Verhagen had de KFD om informatie gevraagd naar aanleiding van de problemen in twee Belgische kerncentrales.

In de kerncentrale in het Belgische Doel zijn er al enige tijd problemen met een reactorvat. Volgens Verhagen is het reactorvat in de kerncentrale Borssele afkomstig van een andere fabrikant dan het bewuste vat in Doel. De gevolgen van afwijkingen zoals in Doel zouden volgens de KFD in Borssele direct door de bestaande meetapparatuur worden opgespoord, aldus de minister in reactie op Kamervragen.


Tihange
Verder heeft Verhagen aan België gevraagd een gezamenlijke oefening rond de kerncentrale Tihange te regelen. Ook hier zijn mogelijk problemen met een reactorvat. Tihange ligt ten zuiden van Maastricht. Verhagen zal bovendien snel een gesprek hebben met de veiligheidsregio Zuid-Limburg over de wens om extra voorzorgsmaatregelen in geval van een ramp in Tihange. In de zuidelijke provincie komt in elk geval een opslag van jodiumpillen.

laatste keer aangepast:
di 11-09-2012, 13:03


regio:
Bevelanden
delen:

Reacties

Het CDA / VVD heeft kernenergie ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) en dat is in strijd met een IAEA-verdrag over nucleaire veiligheid. Artikel 8 van het verdrag over nucleaire veiligheid van het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA. Dat regelt een scheiding van de veiligheid en de operationele kant van kernenergie, om belangenconflicten te voorkomen. Ook op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: "Op grond van internationale verdragen moet de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening en het toezicht aan de ene kant, en de promotie van kernenergie aan de andere kant, bij verschillende overheidsinstanties liggen. Nederland overtreedt de internationale regels voor het toezicht op kerncentrales. De dienst die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het toezicht op de kerncentrales is namelijk niet onafhankelijk. Hoogleraar Energie Wim Turkenburg vind het een gevaarlijke situatie die zo snel mogelijk moet worden rechtgezet. Sinds Maxime Verhagen minister van Economische Zaken is, vallen de bevordering van kernenergie, de vergunningverlening en het toezicht op kerncentrales onder één minister. En dat is niet volgens de regels van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA. Volgens de krant krijgt het personeel zijn opdrachten direct van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken en vallen bevordering, vergunningen en toezicht dus onder één minister. Gevolgen Hoogleraar energie Wim Turkenburg denkt dat ons land bij de volgende inspectie een opmerking van IAEA kan verwachten. Hij is bang dat men gaat stimuleren dat kernenergie wordt toegepast en het minder nauw neemt met de veiligheidsregels. "Het toezicht moet een volstrekt onafhankelijke dienst zijn en de minister moet daar niets over te zeggen hebben."

Heeft Borssele ook scheurtjes in het reactorvat? Lees hier alles over op tegenstroom. Ook prachtige foto van een reactorvat zoals die door de RDM werd gemaakt. Hoe onafhankelijk in Nederland de Kernfysische Dienst is. Die toezichthouder valt onder de zelfde minister, die ook de vergunningen voor de kerncentrale afgeeft. De directie van de kerncentrale was er als de kippen bij om mee te delen, dat er in Borsele geen problemen waren te verwachten. Werden de reactorvaten in Tihange, Doel en Borsele niet allemaal door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij gemaakt? Wanneer komt er werkelijk onafhankelijk onderzoek? Wist RDM wel hoe dat moest, reactorvaten bouwen? (met dank aan Herman Damveld) Uit interviews met en oude artikelen van de grote man van RDM-reactorbouw in de jaren 60/70, M.C. Van Veen, blijkt een onthutsend beeld van een bedrijf dat eigenlijk geen idee had hoe reactorvaten gebouwd werden, niet bekend was met kwaliteitscontroles en dat deed zonder bemoeienis van het Reactor Centrum Nederland. In een interview in 1997 met C.D. Andriesse, voor zijn boek 'De Republiek der Kerngeleerden', geeft Maarten Van Veen, vanaf begin jaren 1960 werkzaam bij RDM en vanaf 1968 in de directie, toe dat zeker in het begin, RDM geen idee had wat er allemaal bij het maken van reactorvaten kwam kijken. 'Al doende leerde men' was zo ongeveer het motto. Link naar het interview met Van Veen in 'De Republiek der Kerngeleerden': zie Laka Nogmaals de link naar artikel van Van Veen in het blad 'Atoomenergie' uit 1972, waarin hij praat over de potentie van de reactorbouw industrie in Nederland, maar vooral ook uitlegt dat de ontdekking van haarscheurtjes in het reactorvat van Borssele zorgde voor vertraging bij de bouw.

Om te beginnen komt het België wel erg goed uit dat er haarscheurtjes in de kerncentrale van Doel zitten. En dus gaan we dan ook maar eens kijken in Borssele en jawel hoor, ook hier haarscheurtjes. Ook ik ben een voorstander van duurzame energie maar zolang er nog zo verschrikkelijk veel weerstand is tegen windmolens en zonne-energie ook niet gepropageerd wordt, zullen we het met ander bronnen moeten doen en dan is kernenergie altijd nog beter dan alle conservatieve vormen van energie opwekking. Trouwens, nu alle Deltawerken klaar zijn, waarom is er nu eens nooit iemand op het idee gekomen om een getijdecentrale in een van die dijken te bouwen?

Jeroen, wat een prachtige tirade. Heb je daar lang over na moeten denken? Ik hoop van niet ! Wat een onzin. Als je ons land, en Zeeland in het bijzonder, een kans wilt geven op overleven, dan is het juist van groot belang dat er een kerncentrale blijft. Inclusief de kennis die de werknemers daar hebben. En je 'angst' voor natuurrampen, verdiep je dan éérst eens in de natuur hier om je heen. Die is NIET te vergelijken met Japan. Als laatste vindt ik het jammer dat je dit medium gebruikt om 'reclame' te maken voor welke politieke stroming dan ook! Het voortbestaan van ons Nederland ligt in de handen van de mensen, niet van politieke partijen.

Gewoon sluiten dat ding! Al die zogenaamde garanties blijken wel vaker niets in te houden. In Fukushima in het technisch zeer vooraanstaande Japan hadden ze er ook nooit rekening mee gehouden dat het zo gruwelijk uit de hand zou kunnen lopen, maar het gebeurde in 2011 toch. De situatie is daar nog altijd niet onder controle en blijkt nog veel vreselijker te zijn dan aanvankelijk voor mogelijk geacht werd. Enorme delen van het landschap en de zee zijn volledig vernietigd. Honderdduizenden mensen zijn nog altijd geëvacueerd en kunnen waarschijnlijk noot meer terug naar huis. Kernenergie is echt niet meer van deze tijd. Voor het vele duizenden jaren radioactief blijvende afval is geen oplossing, daarom wordt het maar onder de grond gestopt. Je moet er toch niet aan denken dat dáár een aardbeving plaats zal vinden. Het is wachten op de volgende gruwelijke ramp. Net zoals Duitsland doet moet ook Nederland eindelijk eens grootschalig in gaan zetten op èchte vooruitgang en schone duurzame energievoorziening. Alweer een reden om niet op die oerconservatieve rechtse partijen als VVD en CDA te stemmen, die vrijwel alleen maar aan geld denken en de gevolgen van de vernietiging van de natuur en milieu bij onze kinderen neerleggen. Ook voor natuur en milieu en verantwoord energiebeleid is de SP een heel goede partij.

Nee natuurlijk niet. Gelukkig hebben we Verhagen nog dat is echt een betrouwbaar figuur hij is immers van het cda.