- advertentie -

Hedwigepolder tussen feit en emotie

Hedwigepolder tussen feit en emotie

OOST-SOUBURG - Bij Omroep Zeeland staat komende week de Hedwigepolder centraal. Op radio en TV worden vijf reportages uitgezonden over de ontpoldering van een van de bekendste polders in Nederland. Deskundigen laten hun licht schijnen op allerlei aspecten van de polder en de politieke ontwikkelingen daaromheen.


De reportageserie 'De Hedwigepolder, tussen feit en emotie' is mogelijk gemaakt door een onderzoeksbeurs van de Vlaamse en Nederlandse overheid. Bedoeld voor het stimuleren van grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek

Reportage 1: waarom is juist de Hedwigepolder aangewezen als natuurcompensatiegebied en waarom is dat ook alweer nodig?

Reportage 2: is de landbouwgrond in de Hedwigepolder van zulke uitzonderlijke kwaliteit dat het logisch is dat internationale afspraken worden geschonden?

Reportage 3: waarom zet de Nederlandse staat elders in het land wel honderden hectare vergelijkbare grond onder water, en blijft de Hedwigepolder vooralsnog droog?

Reportage 4: waarom hamert Vlaanderen op het nakomen van de afspraken (natuurcompensatie/ontpolderen) terwijl het land toch gewoon zijn verdieping van de Westerschelde heeft gehad?

Reportage 5: de besluiten om Zeeuwse klei te beschermen voor ontpoldering lijken in Den Haag vooral ingegeven door emotie (strijd tegen water/1953) en verkiezingsretoriek. Is dat terecht? Volgens deskundigen kan ontpolderen juist helpen om Zeeland te beschermen tegen het wassende water.

Reacties
De reacties op de website van Omroep Zeeland liegen er niet om. De serie over de Hedwigepolder roept bij Zeeuwen de nodige emoties op. Zo schrijft Johan "Het zou heel mooi zijn als dit goede, objectieve onderzoeksjournalistiek mag blijken te zijn!". Ook Joke is nieuwsgierig naar de reportages: "Ben benieuwd welke deskundigen dat zijn in het laaste programma. De deskundigheden zijn hierover namelijk nogal verdeeld!". Rudi Dercks meldt "Eindelijk een journalistiek product, dat probeert uit te stijgen boven het niveau van Hoekse en Kabeljauwse twisten in de Lage Landen."
laatste keer aangepast:
ma 01-10-2012, 17:44


delen:
luister fragment: 

Maker van de reportageserie, verslaggever Coen Theuwis

Rechtszaak onteigenen Hedwigepolder van start

Reacties

Gewoon ontpolderen, afspraak is afspraak. Er is al te lang naar een klein groepje extremistische tegenstanders geluisterd. Hier in OZVL is iedereen de discussie echt beu.

Mooi initiatief van Omroep Zeeland. Hoog tijd dat de Zeeuwen weer eens uitgelegd krijgen waar het om gaat. Steeds kom je weer allerlei onwaarheden tegen in de krant, en met name in de rubriek ingezonden brieven (door Guus Langeraert) of wordt er valse hoop gegeven door politieke partijen (Partij voor Zeeland). Dit soort lui beschouwen ontpoldering als een gevaar voor de regio en spelen slim in op emotie. Uiteindelijk is het geen Zeeuwse, Zeeuws Vlaamse of polder discussie, maar een discussie op Europees niveau. Het gaat om werk voor wereldsteden, bescherming van Europeese topnatuur en last but not least onze veiligheid. Door de verdiepingen stroomt er steeds meer water in de Schelde waardoor de kans van overstromingen (en gigantische economische schade) toeneemt. Door het creëren van extra ruimte (ontpolderen) blijft het achterland beschermd. Het verzet van ontpolderen lijkt gebroken, meer en meer Zeeuwen zijn de discussie dood moe en willen vooruit.

Tamelijk vervelend deze uitzending over de ontpoldering. Aan elkaar geplakte quotes. Het gaat van de ene persoon die 3 woorden zegt over naar de volgende die een paar woorden zegt. Ik denk trouwens dat de meeste Zeeuwen ontpoldering willen inmiddels. Afspraken nakomen en boeren een goede vergoeding geven.

Eindelijk een journalistiek product, dat probeert uit te stijgen boven het niveau van Hoekse en Kabeljauwse twisten in de Lage Landen. Grote vraag is, hoe groot/klein of meetbaar de vermeende natuurschade van de verdiepingen is. Als ik me niet vergis, heeft vooral Nederland ooit het element van natuurcompensatie ingebracht. Op Belgisch grondgebied wordt/is al een veelvoud ontpolderd van wat voor de Hedwige voorzien is. Andere vraag is, of onder water zetten nu wel zoveel meerwaarde voor de natuur geeft. De Hedwige schijnt dan een eentonig en soortenarm rietmoeras te worden. Ontpoldering van de Hedwige was/is niet bedoeld als extra waterberging? De Westerschelde is vooral een zeearm en niet louter een rivier, waarlangs in NL wel waterberging gerealiseerd wordt. Het wachten is op politici en bestuurders van postuur en formaat, die oplossingsgericht dit wangedrocht van een kwestie tussen NL en Vlaanderen de nek kunnen omdraaien. Dé economische bloeiperiode van de gehele Rijn/Scheldedelta was de vijftiende en zestiende eeuw, toen de Lage Landen tijdelijk één geheel vormden. De scheiding tussen Noord en Zuid (1648 en opnieuw 1830) heeft Zeeland en West-Brabant tot een uithoek van NL gedegradeerd. Zoveel mogelijk die barrières slechten is de sleutel tot het bereiken van meer economische groei en bloei. Zowel werknemers als ondernemers uit Zeeland en West-Brabant zouden meer en makkelijker toegang moeten krijgen tot de economie van de Gentse en Antwerpse haven. De Vlamingen zouden echt meer begrip moeten kunnen opbrengen voor de Zeeuwse emoties(1953). Omgekeerd zouden de Zeeuwen moeten kunnen gaan inzien, dat de langdurige sluiting van de Schelde tussen 1585 en 1795, alsook in 1830 een economische blokkade zonder weerga is geweest, die nergens anders ter wereld ooit vertoond is.

Worden dan ook alle eerdere rapporten en bezwaren boven water gehaald!!! Wij Zeeuwen zijn groot geworden met het water, waarom er bang voor zijn? Als het nog zo extreem moest worden als in '53 we hebben nu meer middelen en we kunnen sneller evacueren dan toen. Als we zo bang moeten zijn van het water, waarom dan alleen naar de zee kijken en niet naar de rivieren? Wat is het laatse nieuws vanuit Vlaanderen, liggen er nog gebieden op de loer? Wil Brussel ook nog een graantje meepikken? We kunnen het weer niet bepalen, de aarde warmt op, de golfstroom verandert. Wat als we hier ook tornado's gaan krijgen, zelfs Polen heeft al 6 seizoenen. Kmt zo'n zeereus er dan nog door. Is dan de Delta nog te onderhouden, nieuw zand op plaatsen waar men het niet verwacht. Dit kan men niet voorspellen, maar het kan allemaal gebeuren. Antwerpen wil alleen maar verdienen, over de ruggen van de mensen in de haven. Blijft het wel zo als het nu gaat, wat gebeurt er met Europa, dit alles is op het moment glazen bol kijken. Al die schulden, winstgejag, waar gaat het heen en onze streek veranderd elke dag. Wat blijft er over van ons vlakke landje, het is de toekomst. Jaja, welke toekomst? Haha.

'n Geweldig initiatief!!! Wie kan mij antwoord geven op de volgende vragen: 01 Waar in Nederland liggen die honderden hectare vergelijkbare grond die men daar dan onder zout water zet/ wil gaan zetten? 02. Waarom betrekt men niet alle andere ontpolderplannen langs de oevers van de Westerschelde in de beschouwingen (denk o.a. aan de plannen bij 't Zwin, de plannen met de Oud- en Jong Breskenspolder (Plan Waterdunen en de plannen rondom Perkpolder) 03. Waarom besteed men geen aandacht aan de effecten die ontpolderen teweeg brengt bij de poldermensen/ bewoners, bewerkers en genieters (toeristen) van de polders? Ik hoop op een evenwichtige benadering en op rijke uitzendingen. Succes alle werkzaamheden rondom deze uitzendingen. Guus Langeraert, Oostburg

Gewoon de Hedwigepolder droog houden, er gewoon afblijven. Niet meer dan dat.

Ben benieuwd welke deskundigen dat zijn in het laaste programma. De deskundigheden zijn hierover namelijk nogal verdeeld!! Als het écht objectieve onderzoeksjournalistiek is, komen ook daar de verschillende meningen naar voren. We zullen het zien.

Moet op deze manier de bevolking rijp gemaakt worden om toch in te stemmen? Iets dat zo beladen is en zoveel emoties los maakt , moet je niet willen doen. Dit bedoel ik echt los van het feit of je voor of tegen bent. Zoek een compromie en wacht even.

Het zou heel mooi zijn als dit goede, objectieve onderzoeksjournalistiek mag blijken te zijn! De beschrijving van de vijf reportages geeft in elk geval wel die suggestie. Ik ga kijken.