- advertentie -

Waarom de Hedwigepolder?

Waarom de Hedwigepolder?

OOST-SOUBURG - Komt de Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen ooit onder water te staan? Als het aan de vorige kabinetten ligt niet. Dat terwijl onderzoekers de polder aanwijzen als beste natuurcompensatie voor werkzaamheden aan de Westerschelde.


Toch wordt er telkens gezocht naar alternatieven. Waarom gebeurt dat? In vijf reportages belicht Omroep Zeeland dit onderwerp zoals het de afgelopen jaren nog niet is bekeken.

Landbouwgrond
Is de landbouwgrond in de Hedwigepolder van zulke uitzonderlijke kwaliteit dat het logisch is dat internationale afspraken worden geschonden? Er zijn immers verdragen met Vlaanderen gesloten over de ontpoldering. En waarom zet de Nederlandse staat elders in het land wel honderden hectare vergelijkbare grond onder water, en blijft de Hedwigepolder vooralsnog droog?

Keuze
De eerste reportage gaat over de keuze voor de Hedwigepolder. Waarom is juist de Hedwigepolder aangewezen als natuurcompensatiegebied en waarom is dat ook alweer nodig?

Beurs
De reportageserie 'De Hedwigepolder, tussen feit en emotie' is mogelijk gemaakt door een onderzoeksbeurs van de Vlaamse en Nederlandse overheid. De beurs is bedoeld voor het stimuleren van grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek.
laatste keer aangepast:
di 02-10-2012, 14:36


delen:
PvZ wil ontpolderingsstop

Reacties

Goede reportage. Zouden veel Zeeuwen moeten zien! Ik kijk al erg uit naar de ontpolderingen.

Door de ontpoldering van de Hedwige houdt Antwerpen straks een grotere kans op droge voeten. Alleen daarom is het waard om dit poldertje te ontpolderen. Verder zijn er nog een tiental redenen te noemen. Tegenstanders hebben los van cultuurhistorie eigenlijk geen noemenswaardige argumenten. Gelukkig is de Hewdigepolder nog maar jong en heeft het nauwelijks cultuurhistorische waarde.

Leuk filmpje, had best nog wat uitgebreider gemogen. In 2030 -> 3000 ha. extra getijdennatuur is een heel mooi streven. Maar laten we eerst maar eens op korte termijn de afgesproken 600 hectare te realiseren. Wat ik wel jammer vond is dat er relatief veel tegenstanders in het filmpje aan het woord kwamen maar, maar weinig of geen voorstanders. Wellicht had bv vogelbescherming (met een groter aantal leden dan de anti-ontpolderclubjes) een goed weerwoord kunnen geven. Verder schitterende beelden van onze Westerschelde en Saeftinghe! Ik ben benieuwd naar de volgende afleveringen.

Mooi dat omroep Zeeland een genuanceerd beeld over deze emotiepolder maakt. Fijn dat de ontpoldering hier nu eindelijk gaat beginnen en dat alle argumenten nog eens worden uitgelegd. Veel Zeeuwen blijken er maar wonderbaarlijk weinig van te snappen en komen steeds weer met kul argumenten om niet te ontpolderen. Neem nu die vruchtbaarheid; overal verdwijnen vergelijkbare polders voor wegen, huizen en industrie. Hier maken de tegenstanders zich nooit druk om. Voor mij is het duidelijk ze geven niets om het verdwijnen van landbouwgrond tenzij het voor natuurherstel is. Als je natuur zo haat ga dan in de Randstad of Antwerpen wonen, en doe zeker niet of jullie namens alle Zeeuwen spreken.

Mooie rapportage en samenvatting van het dossier. Fantastische beelden ook van de Westerschelde. Complimenten voor Omroep Zeeland. Het verzet wordt vaak ten oprechte opgeklopt. Oke er zijn een paar keer wat kleine acties geweest van de lokale bejaardenbond (zie ook in het filmpje). Hun mening is evenals hun leeftijd en (voormalig) beroep gelukkig zeker niet representatief voor de Zeeuwse bevolking,

Met EEN NIEUW KABINET in het vooruitzicht pleiten wij voor een andere vernieuwende aanpak die recht doet aan alle belanghebbenden. Om dit mogelijk te maken stellen wij een radicale beleidsaanpassing voor, waarin de nieuwste inzichten naar voren komen. En waarbij het besluitvormingsproces met inspraak van de bevolking een win-win oplossing garandeert. Zie verder www.redonzepolders.nl

Eindelijk een journalistiek product, dat probeert uit te stijgen boven het niveau van Hoekse en Kabeljauwse twisten in de Lage Landen. Grote vraag is, hoe groot/klein of meetbaar de vermeende natuurschade van de verdiepingen is. Als ik me niet vergis, heeft vooral Nederland ooit het element van natuurcompensatie ingebracht. Op Belgisch grondgebied wordt/is al een veelvoud ontpolderd van wat voor de Hedwige voorzien is. Andere vraag is, of onder water zetten nu wel zoveel meerwaarde voor de natuur geeft. De Hedwige schijnt dan een eentonig en soortenarm rietmoeras te worden. Ontpoldering van de Hedwige was/is niet bedoeld als extra waterberging? De Westerschelde is vooral een zeearm en niet louter een rivier, waarlangs in NL wel waterberging gerealiseerd wordt. Het wachten is op politici en bestuurders van postuur en formaat, die oplossingsgericht dit wangedrocht van een kwestie tussen NL en Vlaanderen de nek kunnen omdraaien. Dé economische bloeiperiode van de gehele Rijn/Scheldedelta was de vijftiende en zestiende eeuw, toen de Lage Landen tijdelijk één geheel vormden. De scheiding tussen Noord en Zuid (1648 en opnieuw 1830) heeft Zeeland en West-Brabant tot een uithoek van NL gedegradeerd. Zoveel mogelijk die barrières slechten is de sleutel tot het bereiken van meer economische groei en bloei. Zowel werknemers als ondernemers uit Zeeland en West-Brabant zouden meer en makkelijker toegang moeten krijgen tot de economie van de Gentse en Antwerpse haven. De Vlamingen zouden echt meer begrip moeten kunnen opbrengen voor de Zeeuwse emoties(1953). Omgekeerd zouden de Zeeuwen moeten kunnen gaan inzien, dat de langdurige sluiting van de Schelde tussen 1585 en 1795, alsook in 1830 een economische blokkade zonder weerga is geweest, die nergens ter wereld ooit vertoond is. Rudi Dercks Sint Jansteen

Goede vragen zijn dit. Ik ben benieuwd of deze aan bod komen. Hopelijk zit er ook iets in de uitzending over het gebrek aan kwaliteit van de ingebreke stelling door de E.C.

Laat ons niet vergeten dat het niet alleen om de Hedwige gaat. Er bestaan nu al - helaas - vergevorderde plannen voor het ontpolderen van : * 'n gebied bij 't Zwin ; het orchideeen weitje ; kosten 1 miljoen per hectare, * de Oud- en JongBreskensPolder (Plan Waterdunen) ; de eerste poldermens/landbouwer heeft zijn boerderij al moeten verlaten en is vertrokken naar het hoge noorden, * 75 hectare bij PerkPolder. Het plan zelf is vier jaar uitgesteld, maar met ontpolderen wil men schijnbaar toch beginnen. Velen in en buiten Zeeuws-Vlaanderen willen dit niet en hebben dat al vaak en op vele plaatsen laten merken. Guus Langeraert Oostburg

Niks ervan, dat ze maar Belgisch grondgebied onder water zetten. Stoppen met uitdiepen en een haven bouwen aan zee. Het is toch nooit diep genoeg. Nog verder uitdiepen betekend nog meer stroming en dat komt niet ten goede aan de Schelde.

Goed plan! Voedsel wordt steeds duurder en schaarser dus goeie landbouwgrond nooit onder water zetten! Laat die Belgen het zelf maar uitzoeken. Aan dat verdiepen komt toch nooit een einde. De Schelde wordt op deze manier gewoon een kanaal.

Geen centimeter grond terug aan de zee! Nu niet en nooit niet! Gooi maar een dijk rond dat zootje in Den Haag en zet dat maar onder water!