- advertentie -

Provincie compenseert bezuiniging jeugdzorg

Provincie compenseert bezuiniging jeugdzorg

MIDDELBURG - De jeugdzorg in Zeeland heeft in 2013 nog geen last van de landelijke bezuinigingen. Het dagelijks provinciebestuur gaat de landelijke bezuinigingen eenmalig compenseren.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat jeugdzorg in Zeeland volgend jaar bijna zeven ton moet bezuinigen. Omdat deze maatregelen in juli zijn aangekondigd kon Jeugdzorg daar in de begroting voor 2013 geen rekening meer mee houden. De provincie wil voorkomen dat de cliƫnten de dupe worden van de bezuinigingen en heeft daarom besloten het bedrage te compenseren.


Er bestaat ook nog een kans dat het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat bezuinigen op Jeugdzorg. Dat zou betekenen dat er in Zeeland nog ongeveer 140.000 euro moet worden bezuinigd.


laatste keer aangepast:
ma 15-10-2012, 08:15


delen:

Reacties

Het rapport van de commissie Samson kan ik niet anders noemen dan hypocriet en wederom een zoethouder en vooral beschermer van het huidige BJZ. Ik noem: - Mw. Samson zelf was ooit bestuurder vand e O.G. HEldring stichting te Zetten, bekend vand e zaak F: de psychiater-directeur die vele meisjes seksueel misbruikte en daarvoor een forse gevangenisstraf + ontzetting uit zijn vak kreeg van de rechter. De roep van ouders om toen ook maar onderzoek te doen naar meer seksueel misbruik in Jz werd toen genegeerd! - Bewust heeft mw. Smason de harde conclusies van de wetenschappers van de Leidse Universiteit er uit gelaten. Zo was ‘seksueel misbruik structureel in de jeugdzorg’… mw. Samson maakt daar maar van: ‘het risico is inherent aan..’. - De hoofdstukken over het management van de jeugdzorgsector is geheel geschrapt. - Ze zegt in een interview aan de NRC dat ze dit deed omdat de ‘jeugdzorgsector aan de bak moet blijven’… ze stelt daarbij voor dat Jz maar langer bij BJZ moet blijven… Ik, met mijn 18 jaar ervaring als ouder-ondersteuner zou juist willen stellen dat dit(zoveelste) rapport over de miskleunen van BJZ eens aanleiding zou moeten zijn om dit instituut versneld op te doeken. Ik herinner even: - Raoport Junger-Tas uit 1983: volstrekte willekeur bij Jz maatregelen. Ik geef als voorbeeld: als een ouder een paar dagen zijn kinderen toevertrouwt aan oppassen, dan is dat reden tot UHP van de kinderen, als Willem Alexander en Maxima 1 hele week in Mexico zijn, hun kinderen, gezien de arbeidstijden-wetgeving, aan minstens 5 oppassen overlaten, dan komt er niet eens een AMK melding! Welke BJZ durft immers met politiemacht in te vallen en die 3 kinderen van enige continuiteit in de zorg ontberende kideren weg te halen??? - Rapport ’909 zorgen’, prof. N.W. Slot, waaruit bleek dat Jz meer schaadt dan baat! (slechts 28 % effect, 72% negatief of geen effect!) - Opvatting prof. J. van Acker, in de Volkskrant: ‘Opdoeken BJZ’ (ca. 2010) - Wijlen prof. G. Hoefnagels sprak over ‘kindermsihandeling’ door Jz / Kb met betrekking tot de ouder-vervreemding die door die instanties bewerkstelligd werd. - Opvattinig prof. J. Hermans: ‘iedere UHP is overbodig, men moet alleen juiste zorg thuis geven’… Er is ook een stuk van een prof: ‘Jeugdzorg al 40 jaar het zelfde verhaal’…. (Herinnner u de terreur die de JAC’s (Jongeren Advies Centrum) op gezinnen legden in de 60-ger jaren… JAC is via een paar naamsveranderingen BJZ geworden! Grootste klacht tegen het JAC was: ‘gaat uw kind naar het JAC, dan bent u als ouder verloren… er werd, net zoals nu, NIET naar ouders geluisterd!) BJZ stelt daar tegen over met zijn ‘amateurs’: ze zijn al 40 jaar aan het ‘professionaliseren’ maar hebben nog steeds geen teken daarvan: nog steeds geen bij wet vastgestelde beroepsopleiding, -registratie en -rechtspraak! Zelfs een bakker, slager, fietsenmaker of automonteur is nog professioneel, maar als het om kinderen gaat moet men maar vertrouwen op amateurs met een persooonlijk finacieel belang met betrekking tot uw kinderen! Mijn voorstel: Versneld opdoeken van BJZ, jeugdzorg naar de gemeenten waarbij bij eenvoudige problemen hulp gegeven wordt door vrijwilligers die zélf kidneren hebben als bij ‘Home-start’. ‘eigen kracht’ of maatjesprojecten. Bij ernstige kind-gerelateerde problemen ouders hetzij direct hetzij vie de huisarts doorsturen naar kinderpsychiater of kinderpsycholoog. Juist aan deze laatste deskundige schijnt BJZ de pest te hebben: dat onderzoek wordt juist tegen gehouden en altijd hebben ouders het ‘gedaan’….en ondertussen maar rondsollen met de kinderen. Stoppen dit! (Goed voorbeeld: huisartsenpraktijk Eudokia Enschede: ouders/ kinderen kunnen daar jeugdhulp krijgen zonder risico op UHP en BJZ wordt niet ingelicht!!! Eindelijk een paar huisartsen die het begrijpen!) Ik zie de gemeeenteraad al komen met voorstellen als; ‘Uw kind heeft jeugdzorg nodig. Uw kind krijgt dan structureel te maken met mogelijk seksueel misbruik. Is dat laatste het geval, dan krijgt u hooguit een zwak excuus, maar schadevergoeding kan u vergeten…. levert u hier uw kind maar in, zo niet komen wij het met forse politiemacht halen….’… Dus gemeentebestuurders: ga nu eens niet naar BJZ luisteren, maar eens op de eerste plaats naar ouders luisteren! En dan een voorstel doen aan de gemeenteraad om de belastingen te verhogen … ‘omdat méér kinderen van onze gemeente UHP moeten worden… en de salarissen van de BJZ-directeuren moeten minstens tot B-norm komen’.. Welke gemeenteraad zou zou iets durven??

Wat een onzin weer met ons belastinggeld. Zo'n organisatie behoort geen subsidie te krijgen als ze hun zaakjes niet op orde hebben. Het is er een grote bende.

Jeugdzorg en Juvent voelen zich ver boven de wet staan en krijgen voor hun werkwijzen nog geld ook. De directies stonden in de top 5 van veelverdieners in de zorg. Controle op werkwijze is er niet of nauwelijks en als de inspectie komt is het even zoals het hoort om vervolgens weer ongecontroleerd verder te gaan. En de provincie? Die hebben boter op hun hoofd.

Justitie onderdeel de kinderbescherming verzuimd de kinderrechter fatsoenlijk in de gelegenheid testellen om zijn/haar werk te kunnen doen, immers de kinderrechter moet wettelijk aan waarheidsvinding doen gezien de wet op rechtsvordering, artikel 20-21, de raadsonderzoeker NIET ! De raadsonderzoeker hoeft wettelijk niet aan waarheidsvinding tedoen, staat alleen beleidsmatig vast dat hun moet trachten waarheidsvinding getrouw te handelen terwijl de raadsonderzoeker namens justitie de controleerde en een adviseerde rol heeft toegedaan gekregen. Zonder dat bij de politie een mutatie is opgemaakt ,bij voorhand dus bijgesloten word bij het verzoek aan de rechter om een spoeduithuisplaatsing, word onze politie opgedragen door justitie (is justitie) bij wijze van ordehandving mee te gaan om kinderen wegtehalen uit hun gezinnen en scholen. Klakkeloos worden lastig en smaad overgenomen van dubieuze stichtingen zoals van de BJZ, LdH,WSG etc....Rechter doet uitspraak en de kinderbescherming ja,dus de overheid sluit het dossier. Ik vind dat walgelijk en verwerpelijk dat justitie verzuimd de burger rechtsbescherming en rechtszekerheid te bieden. Er is bij voorhand geen waarheidsvinding en ook niet daarna,inderdaad ook niet nadien, want inspectie jeugdzorg is geen volwaardige inspectiedienst, ze hebben namelijk geen sancionare bevoegheden,kunnen geenn dwingende maatregelen opleggen zoals inspectie gezondheidzorg wel die middelen heeft en gebruik van kan maken,beiden vallen ze onder de miniserie van vws. De weg naar zware bureaucratische klachtenregelingen blijft dan over voor de ouders, dan komen wij bij de verplichte bestaande Clientenraden, en/of de AKJ en de zorgbelang,b.v,tandloze tijgers, die mogen meesnoepen uit de Soepsidiepot betaald van onze belastingsgeld,het lost niks op, het houdt de problemen alleen maar in stand. Jarenlang al hoor ik piepgeluiden vanuit de sector dat ze moeten profesioneren terwijl vaak tegen ouders wordt gezegd dat je met kinderen,en zeker niet met kleine kinderen niet moet gaan exprimenteren, is dat een verkapte wijze van het toegeven vanuit de sector dat ze amateurs zijn en geen ruggegraad en verantwoordelijkheid kunnen tonen? De minsterie VWS geeft doeluitkeringen aan de sector via de provincie's,en maakt de miniserie zelf productieafspraken met de sector maar kunnen niks doen als provinciale overheid tegen die vreselijke misstanden binnen de jeugdzorg. hooguit kadernota's schrijven en hoe bevoorbeeld de soepdidie verdeelt moet gaan worden, dat is namelijk de proviciale verantwoordelijkheid, catvanger spelen en gratis geld uitgeven voor de VWS, voelt de gemeenteraad van Groningen zich geroepen deze rol op zich tenemen? Ik wil u allen dan ook graag op wijzen dat er in Nederland meer gemeentes zijn dan provinciehuizen, laat de transitie dan niet leiden tot meer versplinterling van het probleem,laat de decentralisatie leiden tot eigen verantwoordelijkheid,kracht en vertrouwen. En betreft Rouvoet,tja Hier mag alle jeugdzorgslachtoffers maar mee doen, wat mij betreft excusses niet geaccepteerd en bedankt voor de provocatie jeugdzorg Nederland, en de groeten aan Joris Demmink, de secretaris generaal van justitie en pedozaken. mensen, word wakker, de leugen regeert.

Is men in Den Haag eindelijk gaan begrijpen dat de jeugdzorg met minder geld betere ‘zorg’ kan geven aan de jeugd? Hoeveel voogden waren er ook al weer in Haren tijdens het X-feestje? En hoe vaak zien we een voogd in de parkjes en op de hoeken van de straat als daar de drugs worden ge/verkocht? Of als de ontvoerde meisjes als hoertje worden ingezet om de ontvoerde jongetjes ‘ontspanning’ te geven? Dat is namelijk modern jeugdzorg werk: leeftijd adequaat gedrag ‘stimuleren! Stel, dat we de jeugdzorg isoleren uit de samenleving en mensen die (wel) een hart voor de jeugd hebben de kans geven om iets met hen te bereiken, dan geloof ik zeker dat het aantal mislukkingen stelselmatig af zal nemen.

Provincie's zijn de katvanger van de ministerie VWS en tevens doorgeefluik van een grote zak geld (doeluitkeringen) terwijl VWS in directe lijn productieafspraken heeft gemaakt met de sector jeugdzorg. Landelijke overheid is bezig om de rotzooi opteruimen door o.a te gaan bezuinigen. Ik zeg ook, provinciale verantwoordelijkheid bestaat niet, maar mocht de provincie Zeeland besluiten vanuit hun eigen gelegenheid de landelijke overheid te dwarsbomen en jeugdzorg te voorzien van geld roep ik bij dezen alle ouders op Provincie Zeeland per direct aansprakelijk te stellen voor alle geleden schade, trek ze financieel maar leeg.

Kinderen van 13 jaar krijgen verplicht de prik pil. Worden ze misbruikt door een groeps genoot, geen gevolgen op deze manier. En is een kind lastig, in de holding en isoleer. Bezuinigen op controle? Overdag geen tijd. En in de nacht. Leiding, die in de nacht afwezig is en toezicht via camera's. Stuur de kinderen maar naar huis, want ook dit is geen leven voor een kind. De ggz zijn er weer goed mee. Hoeveel kinderen zijn aan de gedwongen voor behoeds middelen? Terwijl ze wettelijk niet een seks mogen hebben, te jong.