- advertentie -

Verhagen positief over kerncentrale tot 2034

Verhagen positief over kerncentrale tot 2034

BORSSELE - Minister Verhagen is positief over het openhouden van de kerncentrale in Borssele tot 2034. Volgens de directie van de centrale gaat Verhagen in principe akkoord met de vergunning die exploitant EPZ van de centrale heeft aangevraagd.


In 2006 werd afgesproken dat de kerncentrale aan bepaalde veiligheidsvoorschriften moest voldoen om tot 2034 open te blijven. Volgens de EPZ voldoet ze daaraan en is daarom de vergunning aangevraagd.

Voorlichtingsavond
Op 7 november organiseert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een voorlichtingsavond over de aanvraag van de vergunning. De avond is voor belangstellenden en wordt in De Stenge in Heinkenszand gehouden

Einddatum
De vergunning die EPZ in 1973 kreeg heeft geen einddatum. Wel werd toen gezegd dat de kerncentrale in principe veertig jaar in bedrijf zou blijven. Omdat, volgens de EPZ, de toestand van de kerncentrale zo goed is willen ze Borssele nu tot 2034 open houden.


Dossier

Voor meer berichtgeving over de kerncentrale in Borssele, kijkt u naar dit dossier

laatste keer aangepast:
wo 24-10-2012, 20:25


regio:
Bevelanden
delen:
luister fragment: 

Jan van Capelle van EPZ waarom de kerncentrale langer open moet blijven

Rijnmond gaat risicovolle bedrijven controleren
Javascript is required to view this map.

Reacties

Als het huidige overheidsbeleid ten aanzien van kernenergie wordt voortgezet, komen veel van de maatschappelijke kosten van verlengde opening van de kerncentrale Borssele niet voor rekening van de exploitant (EPZ). Ten eerste komen sommige kosten en risico’s gedeeltelijk voor rekening van de Nederlandse overheid, zoals de kosten van bewaking en beveiliging van de centrale en afvaltransporten en de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering tegen de gevolgen van een kernongeluk. Terwijl andere maatschappelijke actoren in toenemende mate geacht worden zelf de met hun activiteiten samenhangende beveiligings- en verzekeringskosten te dragen, geldt dit uitgangspunt nog steeds niet voor de producenten van kernenergie. Ten tweede mogen de exploitanten van kernenergie van de Nederlandse overheid bepaalde uitgaven naar de verre toekomst doorschuiven, waardoor deze uitgaven per definitie lager uitvallen. Dit geldt voor de kosten van een definitieve berging voor radioactief afval (uitgesteld tot 2130) en de kosten van ontmanteling van de kerncentrale (uitgesteld tot veertig jaar na beëindiging van de exploitatie). Toekomstige generaties worden daardoor geconfronteerd met onopgeloste problemen waarvoor mogelijk onvoldoende middelen zijn gereserveerd en met de onmogelijkheid om de locatie van de kerncentrale na beëindiging van de exploitatie een andere bestemming te geven. Ten derde gunt de Nederlandse overheid de exploitanten van kernenergie een duidelijk kostenvoordeel door opwerking van gebruikte kernstaven in La Hague (Frankrijk) toe te staan. Dit ondanks het feit dat de door Nederland ondertekende OSPAR Conventie een inspanningsverplichting oplegt om te streven naar directe opslag in plaats van opwerking en ondanks het feit dat bij opwerking plutonium vrijkomt dat gebruikt kan worden voor nucleaire wapens. Geconcludeerd kan daarom worden dat de Nederlandse overheid de producenten van kernenergie een voorkeursbehandeling geeft.

Ach ja, het cda-tje is de partij met het minste respect voor De Schepping, dus waarom zouden we niet alles kapot maken?

Alles 'groen' is een onzinnig, slecht en vreselijk (en vooralsnog volstrekt onhaalbaar) duur plan. Windenergie is sowieso een verloren zaak. Meer windmolens plaatsen is ronduit schadelijk voor het milieu. Volgens een berekening van Kees le Pair op basis van cijfers van het CBS is de effectieve capaciteit van wind door inpassingseffecten is niet 23% maar minder dan 8%. Moeten we dus voor het behalen van onze duurzame doelstellingen meer dan driemaal zoveel windmolens neerzetten als tot nu toe werd aangenomen? Met een zelfde verhoging van het kostenplaatje? Nee. De verliezen op de inpassing worden groter naarmate het windaandeel groeit. Wanneer het geplaatste windvermogen groeit tot boven de 20% van het verbruik (is nu 15%), zal er volgens de berekeningen van Le Pair geen netto besparing van fossiel meer optreden. Alle geplaatste windmolens leveren dan samen niets meer op. http://bit.ly/S3XWEo

Het staat gewoon op http://www.kerncentrale.nl/pages/rapportages-veiligheid/ines-meldingen.php Laka suggereert een 'documentatiecentrum kernenergie' te zijn, maar geeft blijk slechts eenzijdige te documenteren! Dit zeggen ze zelf: "De oorsprong van "het archief", zoals het toen heette in kringen van de toenmalige antikernenergiebeweging, ligt in het begin van 1981 in Ede." Je kunt ze echt niet betrappen op iets 'neutraals' over kernenergie.

Lang verwacht, niet gedacht maar toch nog gekregen: de procedure rond de 'bedrijfsduurverlenging' van de kerncentrale in Borssele met 20 jaar is begonnen. Maar een MER is niet nodig, vindt Verhagen, want (ondanks 20 jaar meer afval, 20 jaar meer uraniumwinning en 20 jaar meer lozingen om maar wat te noemen) zijn er geen milieu-effecten te verwachten. Inspraak is mogelijk tot 5 december en op 7 november is er in de Stenge in Heinkenszand een informatieavond.

Waar blijft jaarlijks incidenten-overzicht? Of eerst dit nu Verhagen er nog zit!!

Het is weer niet genoeg voor Delta. Borssele struikelt door naar zijn einde. "Eigenlijk ging het al in 1972 mis " Citaat van de bouwers van het reactorvat voor Borssele. "We hebben ons verdiept in de haarscheurtjes die ontstonden bij de overlapping van opgelaste strips van roestvrij staal". Ze waren zo'n milimeter diep en werden na veel breukmechanisch rekenwerk en proeven ook door de klanten aanvaardbaar geacht".. Tijdens de produktie werd namelijk bekend dat in Duitsland scheurtjes waren ontdekt onder de roestvrij stalen bekleding van hetzelfde matriaal als voor het Borsselevat toegepast."De reactor ging in 1973 in bedrijf Na een inspectie van IAEA in 1986 ( Na Tsjernobyl ) moest er 470 miljoen gulden geinvesteerd worden om de reactor veiliger te maken. Die konden alleen terugverdiend worden als de centrale langer dan tot 2004, zoals oorspronkelijk gepland, open zou blijven. In 2000 hadden de eigenaren het voorelkaar; de regering besloot de centrale tot 2013 open te houden. Nog waren delta en Essent niet tevreden; in 2006 werd besloten dat de reactor tot zelfs 2033 open mag blijven. Wel is toen afgesproken dat de centrale steeds tot de 25 % veiligste reactor moet blijven behoren. Na de stresstest bleek ( oktober 2010 ) da er weer 30 miljoen nodig is om de centrale voldoende veilig te maken. Overigs zijn die stresstest van de EU een papieren oefening; er is nooit in het echt getest of noodsystemen, als bevoorbeeld de koeling uitvalt, snal genoeg in werking treden. En of er wel of niet scheurtjes in het reactorvat zitten? We zullen het pas weten als de centrale wordt stilgelegd om, net als in België. het reactorvat echt door te meten.

Wanbeleid? er loopt toch een hele grondige procedure en als je het ergens op emotinele gronden niet mee eens ben is het meteen wanbeleid> Over de houdbaarheidsdatum? Volgens persoonlijk emoties van (sommige) tegenstanders. Technisch gezien is deze vergunningsaanvraag er juist voor om die houdbaarheid zwart-op-wit, open en eerlijk aan te tonen. kijk maar eens op www.kerncentrale.nl voor details. Verouderd? Elke 10 jaar is KCB aangepast aan de laatste stand der techniek. Uit de stresstest vergelijking europees gezien bleek maar weer dat Borssele 1 van de meest toegeruste centrales is. Natuurlijk zijn sommige componenten verouderd, maar daarvoor pleegt men onderhoud en revisies. Daar wordt echt niet op bezuinigd. Ten eerste omdat Nucleiare Veiligheid belangrijk is, ten tweede (als je dat nog niet genoeg vind) omdat dingen stuk laten gaan ook geld kost en dus bedrijfsmatig niet handig is uiteraard. Niet te betalen? Geen personeel? Je denkt dat de centrale doordraait als dat meer geld kost dan het oplevert? Je denkt dat de 550 mensen + toeleverancier/onderaannemers daar nu gedwongen worden te werken? Rekening bij de burger? Dat klopt maar die is toch nog steeds lager dan voor welke andere energieopwekking dan ook. Er is een gigantische spaarpot voor het ontmantelen van de centrale (wordt steeds herijkt en evt aangevuld), en het afval wordt voor 100 jaar betaald met opslag voor eindberging. Dat zit al in de prijs per kWh hoor en hebben we dus al betaald. Over nadelen van zonneenergie ga ik hier niet beginnen. Al vind ik overigens wel dat we daar een fare-share van kunnen/moeten/willen gebruiken. Ik ben voor de energiemix van een duurzame toekomst, waarin voor alle nuttige, veilige, betaalbare en verstandige vormen een plek is: wind, zonne en kernenergie (en getijde en biomassa etc...). Laten we niet weer de fout maken om van 1 type (olie) afhankelijk te worden.

Nou, let op ! 't Gaat weer beginnen hoor. De tegenstanders hebben weer een podium gekregen om hún standpunt te uiten. Nu zal er vast weer een stortvloed van kritiek komen. En de voorstanders hoor of zie je eigenlijk nooit. Naar mijn mening is het goed dat er uberhaupt kernenergie is. En dat dat dan hier in Zeeland is, daar moeten we blij mee zijn. Het is ongeveer het enige bedrijf waar werk is voor hoogopgeleiden. Het is sowieso een bedrijf dat voor werkgelegenheid zorgt. Daar mogen de mensen ook eens over na gaan denken. Hebben die tegenstanders dan liever dat álles naar buiten Europa verdwijnt, zodat we hier volledig afhankelijk worden ? Zodat we totaal geen enkel toezicht meer hebben ? Laat dat prachtig stuk techniek en kennis alstublieft in Borselle blijven en blijf doorontwikkelen om het proces te verbeteren.

Die sukkel van Verhagen is zeker een of ander baantje beloofd. Stop met die kerncentrale voor het te laat is nu kan het nog.

Typisch een voorbeeld van wanbeleid. Sluiten die verouderde kerncentrale, is momenteel al over de uiterste houdbaarheidsdatum heen.

Waarom doorgaan, er gewoon mee stoppen want dat gaat fout voor 2034. Gewoon overstappen op groene energie. Beter iedereen wat zonnepanelen op het dak dan deze bestaande rotzooi.

Goed zo! Tot 2034 veilige klimaatneutrale stroom voor NL en werkgelegenheid voor Zeeland.

Denk niet dat de centrale dan nog te betalen is. Denk niet dat er dan nog personeel voor te vinden is. Denk niet dat er bedrijven zijn die straks nog atoomstroom willen. Of EPZ of Delta dan nog bestaat? Wie wil er eigenlijk een bedrijfovernemen dat een verouderde kerncentrale heeft. Weet zeker dat we dan nog steed met het afval probleem zitten. Wie wil het onder de grond. Weet zeker dat de grootste rekening bij de burger komt. Ontmanteling, ondergrondsafvalberging, veiligheid. Delta wordt van alle kanten ingehaald, en neemt Zeeland mee. Slecht nieuws is niet meer te door de PR atoomlobby te keren. Het sterk verouderd arsenaal aan kernreactoren zal uiteindelijk de atoom droom defenitief uitblazen Ikea wil in 2020 alleen nog groene energie. Waalre 100% zelfvoorzienend. Er zijn 10.000 producenten van schone stroom in Nederland. Gekoppelen aan bedrijven en winkels. Coöperaties voor schone decentrale stroom groeiende. Beangstigend: NRG is al maandenlang tevergeefs op zoek naar bron van radioactief tritium bij kernreactor Petten. Link naar artikel:http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/article18493903.ece/Speurtocht-naar-tritium-lek-bij-reactor-Petten?lref=vpll

Doe de kerncentrale dicht & maak gebruik van windenergie - zonnenenergie - energie opgewekt door water (Getijdenenergie) etc. etc. We hebben al gezien op het nieuws dat kerncentrales absoluut niet veilig zijn! Wat in het buitenland is gebeurd met kerncentrales in Japan - Rusland & Harrisburg (VS) kan hier ook gebeuren. Dus sluiten die handel! Hans Knape Terneuzen

Slecht plan! Stop nou gewoon met die ellende die kernenergie heet...