- advertentie -

Start aanpak zandoverlast Oesterdam

Start aanpak zandoverlast Oesterdam

THOLEN - Rijkswaterstaat begint volgende week woensdag met het weghalen van zand op de weg op de Oesterdam. Ook wordt de zandbuffer die nu tegen de Oesterdam ligt met een meter verlaagd. Het werk is getij-afhankelijk en zal enkele weken in beslag nemen.


Sinds de aanleg van de zogenoemde veiligheidsbuffer op de Oesterdam waait er onder bepaalde omstandigheden zand op de rijbaan. Dat is hinderlijk voor automobilisten en vooral fietsers op de dam. Onder meer een wielerclub uit Tholen heeft geklaagd over het zand.

De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de Oesterdam. Zo'n 500.000 kuub zand is uit de geulen gehaald en tegen de platen aan de Oesterdam gespoten. Door de zogenoemde zandhonger was deze plaat geslonken.

Golfslag

De zandhonger in de Oosterschelde is een gevolg van de aanleg van de Oosterscheldekering. Het zand spoelt nog wel van de platen af, maar komt er niet meer bij en belandt in de geulen. Omdat de zandplaat voor de Oesterdam steeds kleiner werd, is de golfslag tegen de dam sterker geworden en dat kan schade veroorzaken.

Opspuiten
De proef met de veiligheidsbuffer is een samenwerking van Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de Provincie Zeeland en kostte 3,5 miljoen euro. Het reguliere onderhoud aan de dam had ook 3,5 miljoen gekost en daardoor is geen extra geld uitgegeven. Bovendien is het opspuiten van de platen goed voor de voedselvoorziening van vogels. De Oesterdam scheidt de Oosterschelde van het Schelde-Rijnkanaal en is ruim 10 kilometer lang.
 
 
laatste keer aangepast:
wo 05-03-2014, 15:24


regio:
Bevelanden
delen:

Reacties

Ik vind het wel wat hebben dat zand in de berm, waarom moet in dit land toch altijd alles strak en netjes zijn, kijk naar die glooiingen aan de dijk, alles beton en asfalt. Spuit een dot zand op die dijken heb je ook gelijk natuur, dan had de Rammegors ook niet gesloopt hoeven worden. Wanbeleid.