- advertentie -

Verdeeldheid over brandweerbezuinigingen

Verdeeldheid over brandweerbezuinigingen

MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft donderdagmiddag ingestemd met de voorgestelde aanpassingen in de Zeeuwse brandweerzorg. Dat ging niet zonder slag of stoot. De burgemeesters van de dertien Zeeuwse gemeenten, die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vormen, hadden bijna allemaal aanmerkingen op de bezuinigingsplannen die de brandweerzorg moet verbeteren.

Definitief besluit
De dertien gemeenteraden buigen zich komende maanden verder over het voorstel van de veiligheidsregio over het zogenoemde project Maatwerk Brandweerzorg. De VRZ hoopt in het voorjaar bericht terug te hebben van de raden en tot een definitief eindbesluit te komen.


Wijzigingen
Er zijn nog steeds knelpunten die besproken moeten worden en er zijn dus ook nog wijzigingen mogelijk in het uiteindelijke brandweerplan. Burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle stemde 'met de grootst mogelijke tegenzin' in met het voorstel. Hij ziet de toezeggingen die hem zijn gedaan op sommige punten steeds maar niet terugkomen in de voorstellen.

Tegen
Burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere stemde als enige tegen. Volgens hem is het nog te vroeg, vooral omdat bijna alle Zeeuwse burgemeesters nog op- en aanmerkingen hebben op het plan. Hij zou liever die op en aanmerkingen nog uitgewerkt zien, voor de besluitvorming verder gaat.

laatste keer aangepast:
do 18-12-2014, 22:16


regio:
Walcheren
delen:
Javascript is required to view this map.

Reacties

Steeds maar onenigheid in het VRZ-bestuur. Als het niet de verdeelsleutel van de financiering is is het wel het sluiten van kazernes of een achterstand op het veiligheidsbeleid tav een massale evacuatie van strandbezoekers. Er is altijd wel 1 of meerdere gemeente(s) die ergens tegen is/zijn. Het eigenbelang steekt steeds de kop op. Jammer.