Bezwaar tegen Rammegors als getijdengebied

SINT PHILIPSLAND - Natuurliefhebbers maken bezwaar tegen het inlaten van zout water in het Rammegors bij Sint Philipsland. Verenigd in belangenorganisatie Het Nieuwe Atlantis hebben ze advocaat Madou gevraagd te gaan procederen om te voorkomen dat het Rammegors wordt omgevormd tot een getijdengebied.


De bezwaarmakers vinden dat het huidige natuurgebied zo mooi is dat het moet blijven zoals het nu is. Ze hebben Madou gevraagd de vergunning die de provincie heeft verleend aan te vechten.

Deel dit artikel: