Gevaarlijke rotonde Poortvliet aangepast

POORTVLIET - De rotonde bij Poortvliet wordt vanaf 31 oktober aangepast door het Waterschap Scheldestromen. De bestaande markering en de middengeleiders worden verwijderd en er wordt nieuwe markering aangebracht.


Uit een onderzoek van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland naar de veiligheid op 133 rotondes in Zeeland blijkt dat de rotonde Bram Groenewegeweg-Zwarteweg-Paasdijkweg-Engelaarsdijk bij Poortvliet een van de locaties is waar relatief veel slachtoffers zijn gevallen.

Snelheid
Alle wegen richting kruising vallen in de 60-kilometerzone. Dit wordt aangegeven met borden en visuele drempels. Het waterschap wil de snelheid op de rotonde verlagen om ernstige ongevallen te voorkomen.

Omrijden
De aansluiting op de Engelaarsdijk wordt afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Lange weg. Om de hinder te beperken worden verkeersregelaars ingezet.

Klaar
Het werk moet, afhankelijk van de weersomstandigheden, na vier dagen klaar zijn.

Deel dit artikel: