HZ en UCR zetten stap richting bèta-college

MIDDELBURG – De provincie kijkt samen methet University College Roosevelt en de HZ of ze de eerste stappenvoor een bèta-college in Middelburg kunnen zetten. Het is de bedoeling dat de twee onderwijsinstellingen in Middelburg en Vlissingen vanaf 2018technische opleidingen op universitairaanbieden. Die kunnenop termijn uitgroeien tot een zelfstandig technisch university college.

HZ (foto: OZ)HZ (foto: OZ)

Ambitie
Een technisch university college is één van de grootste ambities uit het plan Campus Zeeland. Dat is een plan om het onderwijs in de provincie af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven. Zo kunnen bedrijven over goed personeel beschikken, Zeeland wordt aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven, jonge Zeeuwen zouden vaker in Zeeland blijven wonen en mensen van buitenaf zouden er eerder voor kiezen om in Zeeland te gaan wonen en werken.

Honderden nieuwe studenten
Het is de bedoeling dat de HZ en het University College Roosevelt de nieuwe opleidingen vanaf 2018 gaan aanbieden. De verwachting is dat dit zorgt voor honderden nieuwe studenten. Het is de bedoeling dat de technische opleidingen op langere termijn uitgroeien tot een zelfstandig college. 

Brandenbarg
De provincie heeft een voorbereidingsgroep in het leven geroepen die onder voorzitterschap van Ton Brandenbarg, de vroegere directeur van de Zeeuwse Bibliotheek, de plannen verder moet uitwerken. Zijn onderzoek met 1 april klaar zijn. Daarna neemt de provincie een definitief besluit of de plannen doorgaan.

51.4993113,3.6107952

Deel dit artikel:

Reageren