Kerncentrale Borssele verdeelt de meningen

Kerncentrale Borssele verdeelt de meningen

De kerncentrale Borssele kent al vanaf het allereerste begin felle voor- en tegenstanders die iedere ontwikkeling op de voet volgen. Exploitant EPZ wil de huidige centrale openhouden tot 2034, plannen van Delta om een tweede kerncentrale te bouwen in Borssele staan sinds januari 2012 in de ijskast.

BORSSELE - De kerncentrale bij Borssele blijft nog minstens twee maanden buiten bedrijf. Dat meldt exploitant EPZ. De centrale ligt sinds vorige maand stil. De kapotte generatorkoelers kunnen niet gerepareerd worden en moeten worden vervangen.

BORSSELE - De kerncentrale Borssele is enkele weken buiten bedrijf na een defect in de koeling van de generator. Volgens beheerder EPZ heeft de storing geen relatie met de nucleaire veiligheid. De reparatie duurt naar verwachting meerdere weken.

bekijk video: 
luister fragment: 

BORSSELE - De statenfractie van GroenLinks wil dat het rapport over de aanpak van de scheurtjes in de kerncentrale in Borssele openbaar wordt gemaakt.

BORSSELE - De kerncentrale in Borssele moet op 12 oktober worden stilgelegd. Dat vindt de Stichting Laka. Volgens de stichting is niet aangetoond dat de kerncentrale de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren. Laka wil daarom dat de Raad van State de vergunning van de kerncentrale Borssele vernietigt.

bekijk video: 

BORSSELE - Minister Kamp van Economische Zaken vindt het niet nodig dat het hele reactorvat van de kerncentrale in Borssele wordt onderzocht. Dat schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten van Zeeland. Die hadden daar onlangs nog unaniem op aangedrongen om iedere onzekerheid uit te sluiten.

bekijk video: 
luister fragment: 

BRUSSEL (BE) - Alle kerncentrales in Europa moeten elke zes jaar getest worden of ze bestand zijn tegen rampen. De Europese Commissie wil dat deze stresstesten door heel Europa georganiseerd worden en bovendien bindend zijn voor de lidstaten. Dat stelt Europees commissaris Günther Oettinger van Energie voor.

BORSSELE - Inwoners van acht Zeeuwse en drie West-Brabantse gemeenten krijgen in de week van 17 juni jodiumtabletten thuisbezorgd. Dit om voorbereid te zijn op een mogelijk ongeval met de kerncentrales in Borssele of Doel. Sinds 2010 kunnen inwoners de tabletten zelf ophalen bij de gemeente, maar hier wordt maar mondjesmaat gebruik van gemaakt.

bekijk video: 
luister fragment: 

DEN HAAG - Het reactorvat van de kerncentrale Borssele moet alsnog helemaal worden gecontroleerd op haarscheurtjes. Dat vindt GroenLinks in de Tweede Kamer.

luister fragment: 

MIDDELBURG - Het reactorvat van de kerncentrale in Borssele is niet goed genoeg onderzocht op de aanwezigheid van haarscheurtjes. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten op voorspraak van GroenLinks. Het onderzoek zou opnieuw moeten, maar dan wel vollediger.

bekijk video: 

BORSSELE - De kerncentrale in Borssele weerlegt de kritiek dat het onderzoek naar haarscheurtjes niet goed gedaan zou zijn. Volgens onderzoek van de onafhankelijke toezichthouder Kernfysische Dienst zitten er geen haarscheurtjes in het reactorvat van de kerncentrale in Borssele.

bekijk video: 
luister fragment: 

OOST-SOUBURG - De energiemaatschappij RWE blijft geïnteresseerd in de tweede kerncentrale Borssele. Het Duitse bedrijf moet in eigen land stoppen met kernenergie. De Duitse regering wil in 2022 volledig af zijn van de productie van kernenergie.

DEN HAAG - De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV houden vast aan plannen om in Borssele een tweede kerncentrale te bouwen. Die reactie volgt op het besluit van de Duitse overheid om de kerncentrales daar in 2022 te sluiten.

BORSSELE - Energiebedrijf Delta heeft een nieuwe partner gevonden voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Naast het Franse bedrijf EDF is het Duitse RWE met twintig procent als derde partij in het project gestapt.

MIDDELBURG - De bouw van een tweede kerncentrale is onverantwoord. De huidige centrale moet daarnaast aan een strenge veiligheidstest worden onderworpen. Dat vindt GroenLinks in Provinciale Staten.

DEN HAAG - Bij de bouw van een nieuwe kerncentrale, waarvoor ook Borssele in beeld is, worden de veiligheidseisen afgestemd worden op wat er is gebeurd met de kerncentrale in Japan. Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken.

BORSSELE - De bouw van een nieuwe kerncentrale kan in 2015 beginnen, dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken vrijdag aan de Tweede Kamer.

DEN HAAG - Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken wil nog voor het einde van deze kabinetsperiode een vergunning verlenen voor de bouw van een tweede kerncentrale.

BORSSELE - Tweederde van de inwoners van de gemeente Borsele vindt dat er een tweede kerncentrale mag worden gebouwd bij het dorp Borssele. Dat blijkt uit onderzoek dat TNS-NIPO heeft gedaan in opdracht van energiebedrijf Delta, dat zelf plannen heeft voor een nieuwe kerncentrale bij Borssele.

BORSSELE - GroenLinks in de Tweede Kamer wil dat de regering alle correspondentie met energiebedrijven over de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales openbaar maakt.

BORSSELE - De voltallige provincieraad van Oost-Vlaanderen in België heeft bezwaar aangetekend bij de Nederlandse regering tegen de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele.

luister fragment: 

BORSSELE - De kerncentrale in Borssele bestaat deze week precies veertig jaar. Al die veertig jaar levert de centrale nucleaire energie aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Maar in al die jaren is er ook gedemonstreerd tegen kernenergie.

bekijk video: 
luister fragment: 

VLISSINGEN-OOST - Volgens de PVV heeft Greenpeace met mensenlevens gespeeld door het graven van een gat onder het spoor in Vlissingen-Oost. Tweede Kamerlid Richard de Mos heeft fel uitgehaald naar de milieuorganisatie omdat volgens hem het kerntransport in gevaar zou zijn geraakt.

bekijk video: 
luister fragment: 

DEN HAAG - De Tweede Kamerfractie van GroenLinks wil een referendum houden over een nieuwe kerncentrale. Onder meer het Zeeuwse energiebedrijf Delta wil een nieuwe centrale bouwen bij Borssele.

MIDDELBURG - Ongeveer 350 demonstranten liepen woensdagmiddag mee in het stille protest in Middelburg tegen kernenergie. Aanleiding zijn de problemen in Japan na de aardbeving met de kerncentrale van Fukushima.

bekijk video: 
ROTTERDAM - Lokale en landelijjke actiegroepen slaan de handen ineen om de bouw van een tweede kerncentrale in Borsele tegen te houden. Woensdagavond hebben leden van verschillende actiegroepen zoals Greenpeace en WISE in Rotterdam besproken hoe ze die strijd gezamelijk aan kunnen pakken.
luister fragment: