- advertentie -

Nieuws over getijdegebied

SINT PHILIPSLAND - Natuurliefhebbers maken bezwaar tegen het inlaten van zout water in het Rammegors bij Sint Philipsland. Verenigd in belangenorganisatie Het Nieuwe Atlantis hebben ze advocaat Madou gevraagd te gaan procederen om te voorkomen dat het Rammegors wordt omgevormd tot een getijdengebied.