Nieuws over ontpoldering

BRUSSEL - De Europese Commissie begint een juridische procedure tegen Nederland over de Hedwigepolder. Nederland zou de Hedwigepolder onder water zetten om natuur te compenseren die verloren ging door de verdieping van de Westerschelde. Maar het kabinet wil de afspraak met Vlaanderen daarover niet nakomen.

DEN HAAG - Dit kabinet zal geen nieuw besluit nemen over de Hedwigepolder. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt. Het besluit zal zo snel mogelijk aan Vlaanderen en de Europese Unie worden meegedeeld.

OOST-SOUBURG - De GroenLinks fractie in Provinciale Staten vindt de uitspraak van de commissaris van de Koningin Peijs om vanuit het kabinet een investering van 20 miljoen te doen in Zeeuws-Vlaanderen 'hoogst ongelukkig'. De Partij voor Zeeland gaat nog iets verder. Die vindt het plan een 'onsmakelijke oplossing'.

MIDDELBURG - Commissaris van de koningin Karla Peijs wil dat het kabinet een investering van 20 miljoen doet in Zeeuws-Vlaanderen. "Er is zo met de mensen daar gesold over het al dan niet ontpolderen van de Hedwigepolder, dat ze dat wel verdienen."
DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat de Hedwigepolder voor een derde deel onder water wordt gezet. Dat plan van staatssecretaris Bleker is door de Tweede Kamer verworpen.
OOST-SOUBURG - In de Tweede Kamer is geen steun voor het alternatieve ontpolderplan van staatssecretaris Bleker. Dat bleek woensdag tijdens een Kamerdebat. Volgens Bleker heeft dat tot gevolg dat de Hedwigepolder volledig onder water moet.
OOST-SOUBURG - Natuurherstel voor de Westerschelde kan prima buitendijks, dat schrijft Actiecomité 'Red onze Polders' in een uitnodiging aan eurocommissaris Potocnik (Milieu). Het actiecomité wil dat Brussel op korte termijn komt kijken naar een project voor buitendijks natuurherstel bij Hoofdplaat.
OOST-SOUBURG - Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen moet er een nieuw Scheldeverdrag worden gesloten. Die oproep doet fractievoorzitter Johan Robesin van de Partij voor Zeeland aan Commissaris van de Koningin Karla Peijs.
DEN HAAG - Het is nog steeds onduidelijk of de Hedwigepolder onder water wordt gezet. Sybrand van Haersma Buma van het CDA zei donderdagavond dat twee derde van de polder droog blijft. Geert Wilders van de PVV voorspelde juist dat de 'Hedwige de zondevloed wacht'.
DEN HAAG - Het ontpolderingsdebat van staatssecretaris Bleker van Landbouw dat woensdagavond zou worden gehouden in de Tweede Kamer, wordt uitgesteld. Hetzelfde geldt voor de hoorzitting over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen.