Nieuws over vergunning

OOST-SOUBURG - Het is gedaan met de growshops in Zeeland. Sinds 1 maart is het verboden om artikelen te verkopen die bedoeld zijn voor de teelt van hennep. De twaalf geregistreerde Zeeuwse growshops hebben daarom geen vergunning meer. Wie nu toch spullen voor de weetkweek verkoopt, riskeert een gevangenisstraf van drie jaar.

SLUISKIL - Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil mag tot eind 2017 meer stof uitstoten. Dat staat in een nieuwe vergunning die de provincie aan Yara geeft. Het bedrijf had daarom gevraagd vanwege de bouw van een nieuwe fabriek.

MIDDELBURG - Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg heeft afgelopen zaterdag café Cheerz op de Markt in Middelburg gesloten. De eigenaar voldeed door een veroordeling niet meer aan de drank- en horecawet en verloor daardoor zijn vergunning.

WISSENKERKE - De komst van een Aldi in Wissenkerke lijkt definitief. De Raad van State (RvS) heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de bouw van de supermarkt van tafel geveegd. De werkzaamheden aan het nieuwe parkeerterrein bij de Oostvoorstraat worden zo snel mogelijk hervat.

THOLEN - Boeren op Tholen die knalapparatuur gebruiken om vogels weg te jagen hoeven daar vanaf 1 december geen vergunning meer voor aan te vragen. Na die datum is een melding bij de gemeente voldoende, dat moet wel een dag van tevoren gebeuren. Tholen heeft de nieuwe regels opgesteld in overleg met de landbouworganisatie ZLTO.

KRUININGEN - Het plukseizoen is weer begonnen. De eerste Polen zijn inmiddels in Zeeland gearriveerd. Uit controles blijkt dat hun huisvesting soms zodanig te wensen over laat, dat de gemeente Reimerswaal vanaf volgend jaar scherpere regels wil om mensonwaardige en onveilige situaties te voorkomen.

OOST-SOUBURG - De gemeente Veere en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben terecht toestemming gegeven voor de aanleg van negen grote windmolens op de voormalige werkeiland Neeltje Jans. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

OOST-SOUBURG - Garnalenvissers uit het noorden van het land hebben vergunning aangevraagd om in alle beschermde delen van de Oosterschelde, Westerschelde en de Voordelta te mogen vissen. Ze willen ook op de Waddenzee en de Noordzee in beschermd gebied vissen. Natuurorganisaties vragen staatssecretaris Sharon Dijksma om actie.

OOST-SOUBURG - Het jagen op konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten mag in de toekomst alleen nog maar met toestemming van de provincie. En een jager mag straks alleen nog met een afschotplan jagen.Dat staat in de nieuwe Natuurwet die woensdag naar de Tweede Kamer gaat.

AMSTERDAM - Greenpeace stapt naar de Verenigde Naties met een klacht over het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. Volgens de milieuorganisatie is de vergunning voor twintig jaar extra verleend zonder Milieu Effect Rapportage (MER). Volgens Greenpeace is dat in strijd met internationale verdragen.