Nieuws over vergunning

OOST-SOUBURG - De gemeente Veere en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben terecht toestemming gegeven voor de aanleg van negen grote windmolens op de voormalige werkeiland Neeltje Jans. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

OOST-SOUBURG - Garnalenvissers uit het noorden van het land hebben vergunning aangevraagd om in alle beschermde delen van de Oosterschelde, Westerschelde en de Voordelta te mogen vissen. Ze willen ook op de Waddenzee en de Noordzee in beschermd gebied vissen. Natuurorganisaties vragen staatssecretaris Sharon Dijksma om actie.

OOST-SOUBURG - Het jagen op konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten mag in de toekomst alleen nog maar met toestemming van de provincie. En een jager mag straks alleen nog met een afschotplan jagen.Dat staat in de nieuwe Natuurwet die woensdag naar de Tweede Kamer gaat.

AMSTERDAM - Greenpeace stapt naar de Verenigde Naties met een klacht over het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. Volgens de milieuorganisatie is de vergunning voor twintig jaar extra verleend zonder Milieu Effect Rapportage (MER). Volgens Greenpeace is dat in strijd met internationale verdragen.

WESTKAPELLE - De voormalige eigenaar van discotheek De Hooizolder in Westkapelle krijgt zijn vergunning niet terug. De man was in bezwaar gegaan tegen het intrekken van zijn drank- en horecavergunning en exploitatievergunning op 1 oktober vorig jaar. Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere wilde toen alleen zeggen dat de vergunning werd ingetrokken vanwege privacy-redenen.

VLISSINGEN - De voorlopige vergunning om te mogen pulskorvissen is een stap in de goede richting voor Zeeuwse vissers, maar pas als er een definitieve vergunning is kunnen de schippers opgelucht ademhalen. Terug naar het kettingvissen betekent voor een aantal vissers dat ze moeten stoppen.

OOST-SOUBURG - Het aantal vergunningen voor nieuwbouw is in Zeeland met 55 procent gedaald ten opzichte van 2012. Landelijk ligt dat aantal op dertig procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

DEN HAAG - De kerncentrale in Borssele mag tot 2034 energie blijven leveren. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Onder meer Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie hadden het aangepaste veiligheidsrapport aangevochten waarmee de kerncentrale langer in bedrijf mag blijven.

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen trekt de exploitatievergunning in van koffiehuis Fo's aan de Hogeweg in Vlissingen. Het koffiehuis moet daarom per direct zijn deuren sluiten. Donderdagmiddag deed de politie een inval in het koffiehuis omdat er klachten waren over drugshandel in en rond het koffiehuis.

OOST-SOUBURG - De anti-ontpolderaars vinden dat minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu hen slecht informeert over maatregelen in de Westerschelde. De advocaat van de eigenaar van de Hedwigepolder overweegt naar de Raad van State te stappen en de Partij voor Zeeland (PvZ) wil dat de minister een inspraakprocedure helemaal overdoet. De advocaat en de politicus vinden dat zij geen eerlijke kans tot inspraak krijgen.