Nieuws over vergunning

VLISSINGEN - De voorlopige vergunning om te mogen pulskorvissen is een stap in de goede richting voor Zeeuwse vissers, maar pas als er een definitieve vergunning is kunnen de schippers opgelucht ademhalen. Terug naar het kettingvissen betekent voor een aantal vissers dat ze moeten stoppen.

OOST-SOUBURG - Het aantal vergunningen voor nieuwbouw is in Zeeland met 55 procent gedaald ten opzichte van 2012. Landelijk ligt dat aantal op dertig procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

DEN HAAG - De kerncentrale in Borssele mag tot 2034 energie blijven leveren. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Onder meer Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie hadden het aangepaste veiligheidsrapport aangevochten waarmee de kerncentrale langer in bedrijf mag blijven.

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen trekt de exploitatievergunning in van koffiehuis Fo's aan de Hogeweg in Vlissingen. Het koffiehuis moet daarom per direct zijn deuren sluiten. Donderdagmiddag deed de politie een inval in het koffiehuis omdat er klachten waren over drugshandel in en rond het koffiehuis.

OOST-SOUBURG - De anti-ontpolderaars vinden dat minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu hen slecht informeert over maatregelen in de Westerschelde. De advocaat van de eigenaar van de Hedwigepolder overweegt naar de Raad van State te stappen en de Partij voor Zeeland (PvZ) wil dat de minister een inspraakprocedure helemaal overdoet. De advocaat en de politicus vinden dat zij geen eerlijke kans tot inspraak krijgen.

BORSSELE - De kerncentrale in Borssele kan gewoon blijven draaien. Stichting Laka (Landelijk Kernenergie Archief) had schorsing van de vergunning en stillegging van de centrale gevraagd, maar de Raad van State heeft dat verzoek niet-ontvankelijk verklaard.

OOST-SOUBURG - Pas na het afgeven van een vergunning voor een getijdecentrale in de Oosterscheldekering, heeft Rijkswaterstaat bodembeschadigingen bij de kering serieus genomen. Dat staat in het maandag vrijgegeven rapport over hoe de kering de laatste jaren door de Dienst Zeeland is beheerd. Ondanks tweejaarlijkse controles, zag men pas in 2012 de ernst van de beschadigingen in.

BORSSELE - De kerncentrale in Borssele moet op 12 oktober worden stilgelegd. Dat vindt de Stichting Laka. Volgens de stichting is niet aangetoond dat de kerncentrale de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren. Laka wil daarom dat de Raad van State de vergunning van de kerncentrale Borssele vernietigt.

VLISSINGEN - Restaurant Gastrovan, dat tijdelijk in de Vlissingse Timmerfabriek is gevestigd, moet sluiten. Het restaurant had alleen voor de maand juli een vergunning, maar wilde graag doorgaan tot half augustus. Maar de gemeente Vlissingen geeft geen vergunning af voor die verlenging.