- advertentie -

Nieuws over waterschap

OOST-SOUBURG - Natuurorganisaties kunnen leven met de kap van 25.000 bomen in Zeeland de komende tien jaar. Het waterschap gaat de bomen, vooral populieren, rooien omdat ze te oud worden en een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

MIDDELBURG- Het Zeeuwse landschap krijgt de komende tien jaar een heel ander aanzien. Waterschap Scheldestromen gaat 25.000 bomen rooien, vooral populieren. Het gaat om twintig procent van alle bomen in beheer van het waterschap. De bomen worden vervangen door andere boomsoorten.

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen heeft zich vanmiddag stevig uitgesproken tegen het volbouwen van de Zeeuwse kust. Het waterschap mengt zich daarmee in de landelijke discussie rond het versoepelen van de regels voor bouwen langs de Nederlandse kust.

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen heeft een jaar uitstel gekregen van de rechter in Middelburg om de strandexploitatie op orde te krijgen. Het Waterschap Scheldestromen wilde de huurovereenkomst voor het uitbaten van de stranden beëindigen op 1 januari 2016, maar de rechter heeft bepaald dat de gemeente nog tot 1 januari 2017 de tijd heeft.

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen laat alle gemalen in de provincie extra draaien. Vanwege de vele regenval is het waterpeil bijna overal in Zeeland hoger dan gemiddeld.

MIDDELBURG - Wilma Brouwer stapt uit het bestuur van Waterschap Scheldestromen. Eind maart legt ze haar functie neer als voorzitter van de PvdA-fractie en beëindigt ze haar lidmaatschap van de Algemene Vergadering (AV) van het waterschap.

VLISSINGEN - Vlissingen schakelt de rechter in om af te dwingen dat het waterschap de huuropzegging van de Vlissingse stranden ongedaan maakt. Vlissingen zegt onvoldoende tijd te hebben om zaken te regelen.

MIDDELBURG - De waterschapstarieven stijgen in 2016 gemiddeld met 2,45 procent. Dat blijkt uit de begroting van het waterschap. De tariefverhoging komt voor een gemiddeld gezin neer op een stijging van tussen de 5 en 11 euro per jaar.

OOST-SOUBURG - Waterschap Scheldestromen start dinsdagavond met live-uitzendingen van bestuursvergaderingen. Daarmee wil het waterschap de besluitvorming beter inzichtelijk maken.

OOST-SOUBURG - Het is de hoogste springtij in de afgelopen achttien jaar, maar we merken er weinig van. Op sommige plekken worden waterstanden van meer dan 3,5 meter boven NAP verwacht. Maar volgens het Waterschap Scheldestromen komen de duinen en dijken niet in gevaar.