Nieuws over waterschap

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen pleegt de komende maanden onderhoud aan 175 kilometer lokale wegen. Sommige werkzaamheden duren een dag of twee, andere kunnen weken in beslagnemen. Scheldestromen heeft een online kaartje gemaakt met een overzicht van de betreffende wegen en onderhoudsdata.

YERSEKE - Het waterschap laat komend jaar een stuk fietspad aanleggen tussen Yerseke en Krabbendijke. Het fietspad van anderhalve kilometer komt langs de smalle Koksedijk en Olzendedijk te liggen. Op die route rijden veel fietsers, die nu nog de weg moeten delen met auto’s en landbouwverkeer.

OOST-SOUBURG - In acht Zeeuwse gemeenten valt zaterdag voor het eerst een gecombineerde belastingaanslag op de mat. Het gaat om de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.

MIDDELBURG - Het Waterschap Scheldestromen schrapt vijftig van de ongeveer 460 arbeidsplaatsen. Volgens het waterschap is dat nodig om grote kostenstijgingen te kunnen opvangen. De ontslagronde vindt plaats zonder gedwongen ontslagen.

OOST-SOUBURG - Dit weekend krijgen, als het goed is, alle Zeeuwse huishoudens de aanslag van de waterschapsbelasting op de mat. Het Waterschap Scheldestromen heeft de belasting iets verhoogd, gemiddeld drie euro. Vorig jaar betaalde een gemiddeld huishouden 354 euro, dat wordt dit jaar 357 euro.

OOST-SOUBURG - De zandvanger van waterschap Scheldestromen bij gemaal Oosterenban in Renesse werkt goed. Volgens het waterschap is inmiddels 15,5 kuub zand in de bak achtergebleven. Dat komt neer op 1550 emmers van tien liter zand. Het zand dat in de zandvanger terecht is gekomen, is afgevoerd.

GROEDE - Het Zwarte Gat bij Groede wordt de komende tijd uitgebaggerd. Waterschap Scheldestromen wil daarmee de doorvoer en afvoer van polderwater verbeteren. De modder op de bodem van de kreek vormt nu een belemmering.

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen stopt met het laten afdrukken van bekendmakingen in de krant. Dat heeft het waterschap bekendgemaakt. Publicaties worden voortaan alleen nog op de eigen website gepubliceerd.

MIDDELBURG - De storm en het hoge water van afgelopen nacht hebben voor wat schade gezorgd aan havenhoofden, verzakkingen van basaltsteen en duinafslag. Verder is de oprit bij Vijgheter tussen Dishoek en Vlissingen verdwenen. Het gebied is afgesloten voor voetgangers. Dat blijkt uit een inspectie van dijken en duinen in de provincie door medewerkers van Waterschap Scheldestromen.

TERNEUZEN - Het waterschap renoveert vanaf deze week het rioolstelsel dat afvalwater afvoert naar de rioolwaterzuivering in Terneuzen. Het gaat om drie delen van de in totaal 16 kilometer riool. Twee stukken daarvan liggen bij Terneuzen en één stuk riool bij Axel.