- advertentie -

Nieuws over waterschap

MIDDELBURG - De waterschapstarieven stijgen in 2016 gemiddeld met 2,45 procent. Dat blijkt uit de begroting van het waterschap. De tariefverhoging komt voor een gemiddeld gezin neer op een stijging van tussen de 5 en 11 euro per jaar.

OOST-SOUBURG - Waterschap Scheldestromen start dinsdagavond met live-uitzendingen van bestuursvergaderingen. Daarmee wil het waterschap de besluitvorming beter inzichtelijk maken.

OOST-SOUBURG - Het is de hoogste springtij in de afgelopen achttien jaar, maar we merken er weinig van. Op sommige plekken worden waterstanden van meer dan 3,5 meter boven NAP verwacht. Maar volgens het Waterschap Scheldestromen komen de duinen en dijken niet in gevaar.

OUWERKERK - Waterschap Scheldestromen heeft waarschuwingsborden geplaatst bij het oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek. Het waterschap waarschuwt opnieuw voor de aanwezigheid van de alg dinoflagellaat in het water.

BIERVLIET - Meer dan honderd karpers, brasems en giebels zijn dood gevonden in het uitwateringskanaal Nol Zeven bij Biervliet. Oorzaak is de warmte en het ondiepe water, zegt het Waterschap Scheldestromen.

ZIERIKZEE - Dat de eisen omhoog gaan voor de Zeeuwse dijken is niet vreemd, volgens adviseur waterveiligheid Luitzen Bijlsma. De eisen worden voor het eerst aangepast sinds de Deltacommissie ze in 1953 voor het eerst vaststelde.

MIDDELBURG - Vier Zeeuwse dijken voldoen vermoedelijk niet aan de nieuwe veiligheidseisen die in 2017 ingaan. Dat is de verwachting van het Waterschap Scheldestromen. De Zeeuwse waterwerken voldoen wel aan de huidige eisen, maar de eisen worden aangescherpt vanwege de stijgende zeespiegel.

MIDDELBURG - Het grond- en oppervlaktewater in Zeeland moet schoner. Daarom werken agrariërs, gemeenten en het waterschap de komende jaren samen bij het verminderen van de uitstoot van bestrijdingsmiddelen. Er worden demonstraties gehouden en bijeenkomsten waar betrokkenen van elkaar kunnen leren.

OOST-SOUBURG - Het einde van het grootste waterveiligheidsproject in Zeeland sinds de Deltawerken is in zicht. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de dijken bij Sint Annaland, Kamperland, Zierikzee, Hansweert, Yerseke en bij de Philipsdam. Maar aan het einde van het jaar zit het werk erop voor het Projectbureau Zeeweringen. We zijn dan voor de komende vijftig jaar verzekerd van droge voeten.

MIDDELBURG - De provincie wil zijn wegen niet overdragen aan het waterschap. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van de Partij voor Zeeland (PvZ). De partij opperde dat het waterschap meer ervaring heeft met het aanleggen en beheren van wegen.