- advertentie -

Nieuws over waterschap

MIDDELBURG - Het grond- en oppervlaktewater in Zeeland moet schoner. Daarom werken agrariërs, gemeenten en het waterschap de komende jaren samen bij het verminderen van de uitstoot van bestrijdingsmiddelen. Er worden demonstraties gehouden en bijeenkomsten waar betrokkenen van elkaar kunnen leren.

OOST-SOUBURG - Het einde van het grootste waterveiligheidsproject in Zeeland sinds de Deltawerken is in zicht. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de dijken bij Sint Annaland, Kamperland, Zierikzee, Hansweert, Yerseke en bij de Philipsdam. Maar aan het einde van het jaar zit het werk erop voor het Projectbureau Zeeweringen. We zijn dan voor de komende vijftig jaar verzekerd van droge voeten.

MIDDELBURG - De provincie wil zijn wegen niet overdragen aan het waterschap. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van de Partij voor Zeeland (PvZ). De partij opperde dat het waterschap meer ervaring heeft met het aanleggen en beheren van wegen.

MIDDELBURG - Het Waterschap Scheldestromen en de Zeeuwse gemeenten gaan samen de wegen efficienter beheren. Daarbij worden zo laag mogelijke kosten nagestreefd, waarbij de kwaliteit van het wegenbeheer wel wordt gewaarborgd. Beide partijen ondertekenen komende maandag in Middelburg een intentieovereenkomst.

MIDDELBURG - Het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen bestaat uit CDA, SGP en Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de nieuwe coalitie blijft het waterschap zelfstandig en is er dus absoluut geen sprake van dat het wordt ingelijfd door de provincie.

MIDDELBURG - Het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen bestaat uit CDA, SGP en Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen. Die laatste partij komt in de plaats van de VVD. De twee vaste zetels gaan naar de fractie ongebouwd, die met name de boeren vertegenwoordigt, en de fractie bedrijven.

MIDDELBURG - Lijsttrekker Marien Weststrate van de Partij voor Zeeland neemt zijn zetel in Provinciale Staten niet in. Weststrate was voor zijn partij lijsttrekker voor bij de Provinciale verkiezingen, maar stond ook op de lijst voor de waterschapsverkiezingen.

MIDDELBURG - Lijsttrekker Marien Weststrate van de Partij voor Zeeland neemt zijn zetel in Provinciale Staten niet in. Weststrate was voor zijn partij lijsttrekker voor bij de Provinciale verkiezingen, maar stond ook op de lijst voor de waterschapsverkiezingen.

OOST-SOUBURG - Twee stembureaus gezellig samen in 1 ruimte, of een bureau in een museum. Op een aantal plekken in de provincie is het stemmen vandaag, voor zowel provinciale staten als het waterschap, net even anders dan anders.

OOST-SOUBURG - De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen lijkt vandaag iets lager uit te vallen dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit een rondgang langs de Zeeuwse gemeenten. Rond half vier meldden de meeste stembureau's een opkomst van rond de 30 procent. Vier jaar geleden was dat enkele procenten hoger. Uiteindelijk ging toen bijna 59 procent van de kiezers naar de stembus.