Nieuws over waterschap

SINT-ANNALAND - Het Waterschap Scheldestromen trekt ruim 750.000 euro uit om de wateroverlast op Tholen aan te pakken. Het grootste gedeelte van het geld, 600.000 euro, wordt gebruikt om de afvoerproblemen in de Anna Vosdijkpolder tussen Sint-Annaland en Stavenisse op te lossen.

OOST-SOUBURG - Zeeuwse handhavingsinstanties zoals de politie, Staatsbosbeheer en het waterschap gaan komende tijd streng controleren op het illegaal dumpen van afval. De controles maken onderdeel uit van een maandag gelanceerde campagne 'Een dumper is een stumper'.

MIDDELBURG – Boeren en bedrijven krijgen minder te zeggen in het algemeen bestuur van het waterschap. Een meerderheid in Provinciale Staten stemde vanochtend in met een voorstel om het aantal gereserveerde zetels voor boeren en bedrijven terug te brengen van negen naar zeven.

TERNEUZEN - De kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart zijn vandaag ingeleverd. In totaal doen er tien partijen mee aan de verkiezingen van waterschap Scheldestromen. Dat zijn de negen zittende partijen: Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen, SGP, CDA, VVD, Partij voor Zeeland, PvdA, Water Natuurlijk, ChristenUnie en de Algemene Waterschapspartij Zeeland. Partij 50Plus doet voor de eerste keer mee.

MIDDELBURG - Dijkgraaf Toine Poppelaars is woedend nu de provincie vlak voor de verkiezingen het aantal gereserveerde waterschapszetels voor boeren en ondernemers wil terugbrengen. 'We leven toch niet in een apenland?', vroeg hij zich hardop af. Hij vindt het onfatsoenlijk dat de provincie de verandering er met grote haast en zonder overleg wil doorvoeren.

OOST-SOUBURG - Waterschap Scheldestromen doet opnieuw een oproep om het vet waar de oliebollen in gebakken worden, niet door het riool te spoelen. Het vet kan gaan klonteren waardoor het riool verstopt raakt. Dat kost het waterschap elk jaar veel geld.

TERNEUZEN - Het waterschap Scheldestromen trekt volgend jaar ruim 2,2 miljoen euro uit voor het renoveren van een aantal stukken riolering op Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen. De stukken riool die worden aangepakt liggen bij Sas van Gent, Sluiskil, Haamstede en Renesse.

OOSTKAPELLE - Op Walcheren en Noord-Beveland worden de komende maanden ruim duizend bomen en nog eens duizenden struiken geplant. Het waterschap is maandagochtend begonnen met het planten van de eerste bomen tussen Serooskerke op Walcheren en Vrouwenpolder.

THOLEN - De werkzaamheden voor de grootste waterberging van Nederland zijn vandaag begonnen. In de Waterberging Volkerak-Zoommeer is straks ruimte voor het opvangen van 200 miljoen kuub water (200 miljard liter).

NIEUWERKERK - Waterschap Scheldestromen gaat opnieuw onderhandelen met de eigenaren van de grond die nu nog ontbreekt voor de aanleg van een fietspad tussen Nieuwerkerk en Dreischor. Het gaat om het laatste ontbrekende stukje in het vrijliggende fietspad van vijf kilometer. De aanleg ervan is inmiddels begonnen.