Buren reageren geschrokken op gevonden explosieven