Gegevensbescherming bij Omroep Zeeland

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet vervangt de oude wet Bescherming persoonsgegevens. De nieuwe wet legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties en betekent een uitbreiding van privacyrechten. De AVG geldt ook voor Omroep Zeeland. Omroep Zeeland hecht veel belang aan de privacy en heeft al voor de invoering van de AVG maatregelen getroffen om deze zoveel mogelijk te beschermen. Voor nieuwsorganisaties geldt voor bepaalde onderdelen van de wet een uitzondering. 

Wat hebben we gedaan?

Omroep Zeeland gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en zorgt er voor dat de systemen goed beveiligd zijn. We hebben bovendien de volgende zaken geregeld:
  1. Er is een verwerkingsregister opgesteld. Dit is een overzicht van alle activiteiten waarbij we persoonsgegevens verwerken. We geven aan welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, in welke systemen, wie dit doen en hoe we dat beveiligd hebben.
  2. Bij het opstellen van het verwerkingsregister hebben we een check gedaan of we aan alle regels van de AVG voldoen. De verbeterpunten die hieruit kwamen, zijn aangepakt.
  3. Een aantal bedrijven verwerkt door ons verzamelde gegevens. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van nieuwsbrieven, het hosten van de website en het analyseren van ons bereik. Met al deze bedrijven is een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, waarin vastgelegd is dat zij zorgvuldig en volgens de wet met de gegevens omgaan.
  4. Op onze website is een Privacyverklaring opgenomen waarin we onze kijkers en luisteraars uitleggen welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we dat doen.

Uitzonderingen voor journalistiek

De wet maakt een aantal uitzonderingen voor het verwerken van gegevens voor journalistieke doeleinden.

Zo is er een uitzondering op het recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Omroep Zeeland is niet verplicht inzicht te geven in de gegevens die gebruikt worden voor journalistieke doeleinden, dan wel deze aan te passen of te verwijderen. Uiteraard is het wel mogelijk een verzoek hier toe in te dienen, waarbij Omroep Zeeland de belangen zal afwegen.

De AVG bepaalt dat er een grondslag nodig is om persoonsgegevens te verzamelen. In het geval van journalistiek is dit een zogenaamd gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat Omroep Zeeland niet expliciet toestemming van betrokkenen nodig heeft om gegevens te verzamelen voor het brengen van het nieuws. Ook voor het maken van foto- en filmopnamen hoeven journalisten niet expliciet om toestemming te vragen.