Dagelijks publiceert Omroep Zeeland nieuwe coronacijfers. Waar komen die vandaan, hoe betrouwbaar zijn ze en hoe worden de berekeningen gemaakt? Dat lees je op deze pagina.


Bronnen

Omroep Zeeland gebruikt voor de berichtgeving over de coronapandemie in Zeeland de cijfers van het RIVM, van de ziekenhuizen en van de Zeeuwse GGD. Maar de belangrijkste bron voor de dagelijkse update is het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Die levert dagelijks in de loop van de middag de totalen per gemeente van nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van Covid-19. Deze cijfers zijn telkens bijgewerkt tot 10.00 uur 's morgens en betreffen alle registraties van de voorafgaande 24 uur. Die worden aan het RIVM aangeleverd door bijvoorbeeld de GGD's in de regio, maar het kunnen ook andere instanties zijn.


In die registraties komen soms vertragingen voor omdat niet alle diensten zeven dagen per week de cijfers up to date naar het RIVM mailen. Soms moet de volgende dag nog een (kleine) achterstand worden weggewerkt.


Etmaalcijfers

Daarom moeten de etmaalcijfers (afbeelding boven) van nieuwe besmettingen per gemeente, zoals we die dagelijks per gemeente in een tabel op de website laten zien, met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Alleen als je meerdere dagen tegelijk bekijkt, krijg je van de toestand in een gemeente een juiste indruk.Zevendagenlijn

Betrouwbaarder is de bovenstaande zevendagenlijn die Omroep Zeeland telkens op doordeweekse dagen uitrekent en publiceert. Voor iedere regio één. Die betreft het aantal nieuwe besmettingen voor zover die geregistreerd zijn. Om die lijn te berekenen wordt iedere dag naar het zevendagentotaal gekeken: hoeveel besmettingen werden in deze regio de afgelopen zeven dagen in totaal geteld? Al die zevendagentotalen achter elkaar geven een trendlijn waarin de incidentele pieken en dalen van de etmaalcijfers niet meer voorkomen. 

Zo is er op maandag en dinsdag vaak een 'weekenddip' te zien in de cijfers. Daarvan kun je je steeds afvragen of dat komt doordat er in het afgelopen weekend minder testresultaten waren om door te geven of omdat er daadwerkelijk minder besmettingen waren. Door steeds zeven dagen tegelijk te bekijken worden deze periodieke effecten afgevlakt. Als je dan een daling ziet, is er ook echt een daling.Rioolmetingen

Iedere woensdag publiceert het RIVM ook de meting van coronarestanten in het rioolwater. Omroep Zeeland maakt er steeds een kaartje van, zie de afbeelding hierboven. Het water van vijftien Zeeuwse RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallaties) wordt hiervoor bemonsterd. Deze monstername is ongeveer een week oud voordat de cijfers worden gepubliceerd. Dat is omdat alle flessen eerst naar een laboratorium worden gestuurd.

Voorspellingen

Er wordt alleen gekeken naar de minuscule restanten van het genetisch materiaal van het virus dat meekomt met de ontlasting van mensen. Die telling per milliliter water wordt omgerekend naar de totale hoeveelheid afvalwater dat in deze RWZI verwerkt wordt en het aantal mensen dat via de riolering op deze RWZI is aangesloten. De getallen worden gecorrigeerd voor regenval en industriewater. 
De uitkomsten worden door het RIVM gebruikt om per regio voorspellingen te kunnen doen over nieuwe uitbraken van het virus. Het rioolwater zelf is wat Covid-19 betreft niet besmettelijk.