Wilco van Cadsand 


Wilco van Cadsand (52 jaar) is geen boerenzoon en nam het fruitteeltbedrijf in Zaamslag over van zijn schoonouders. Naast het telen van appels en peren, verbouwt hij ook aardappelen en tarwe. Wilco is geen actievoerder, maar maakt zich wel druk over de steeds strenger wordende regelgeving. Om het imago van de boeren te verbeteren en extra inkomsten te genereren heeft zijn bedrijf sinds enkele jaren verkoop aan huis en fruitplukdagen.