Jaarlijks worden de Four Freedom Awards (FFA) uitgereikt, het ene jaar in New York, het andere jaar in Middelburg. In New York is het alleen voor Amerikanen, in Middelburg voor laureaten uit de hele wereld. Daarbij zijn altijd enkele leden van het Koninklijk Huis aanwezig. Alleen de Middelburgse namen staan op onderstaande kaart. Klik eerst op een land en zoek dan een naam op in de lijst eronder.

De gegevens zijn bijgewerkt tot en met de laatste uitreiking in Middelburg, op 16 mei 2018. De volgende uitreiking in Middelburg is in het voorjaar van 2020. 

De 'four freedoms' zijn geïnspireerd door de toespraak die de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt hield in 1941 voor het Amerikaanse Congres. Hij stelde dat bestendige wereldvrede alleen bereikt kan worden als de mensen in alle landen over voldoende vrijheden beschikken. Dat wil zeggen vrijheid van meningsuiting (Freedom of Speech), de vrijheid van godsdienst (Freedom of Worship), vrijwaring van vrees (Freedom from Fear) en vrijwaring van gebrek (Freedom from Want). Mensen die zich hebben onderscheiden door zich voor één van deze vrijheden in te spannen, komen voor een medaille in aanmerking.

De organisatie (deels in New York gevestigd, deels ook in Middelburg) let erop dat alleen mensen van internationale statuur de onderscheiding krijgen. Laureaten met de Amerikaanse nationaliteit worden in oneven jaren in New York onderscheiden. Alle andere nationaliteiten komen in de even jaren aan de beurt in Middelburg. Pas sinds de laatste jaren komen steeds meer vrouwen in aanmerking voor een Four Freedom Medal, evenals mensen uit Derdewereldlanden.