De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s

Nu de jaren van de Tweede Wereldoorlog steeds verder van ons af komen te staan zijn het vooral de beelden die het verleden zichtbaar maken. Vanaf maandag 11 november gaan we per provincie op zoek naar de 50 meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Medio januari worden de provinciale keuzes van 50 foto’s bekendgemaakt. Eind maart wordt vervolgens de landelijke keuze van 100 foto’s bepaald.​ 

Wil je een foto met ons delen? Upload deze dan hieronder. Op 15 januari selecteren we de 50 foto’s die meegaan in de landelijke selectie. Hierover krijgt u een bericht. Alle foto’s worden opgenomen in de beeldbank van het Zeeuws Archief. U kunt uw foto uiterlijk 15 december inzenden. 

Liever via de post een foto insturen? Stuur de foto, of een kopie van de foto naar:

 

Omroep Zeeland
t.a.v. afdeling evenementen
Postbus 1090
4388 ZH Oost-Souburg

 Schenkingsovereenkomst

Door het uploaden van de foto gaat schenker akkoord met de volgende voorwaarden:

De schenker machtigt de ontvanger het materiaal te inventariseren en te beschrijven ten einde het toegankelijk te maken.
Het materiaal is volledig openbaar en wordt gebruikt voor het project “WO2 in 100 foto’s” dat door het NIOD Instituut voor oorlogs- en holocaust-, en genocidestudies in opdracht van Platform WO2 wordt uitgevoerd in de periode tussen november 2019 en september 2020. Het materiaal kan door iedere belangstellende worden geraadpleegd*.
De schenker verleent het Zeeuws Archief en ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland alle bevoegdheden die zij in het kader van hun missie redelijkerwijs nodig hebben om de schenking optimaal te kunnen beheren, behouden en presenteren. Deze bevoegdheden omvatten in elk geval, maar zijn niet beperkt tot:

  • Het voor het publiek toegankelijk maken van het materiaal in zowel analoge als digitale vorm, inclusief internet en besloten netwerken*.
  • Het maken van analoge en digitale kopieën van het materiaal voor zover noodzakelijk voor (preventieve) behouddoeleinden.

 *Het NIOD, Zeeuws Archief, ZB Bibliotheek van Zeeland behoudt zich het recht voor de openbaarheid van het materiaal te beperken als dit conform de auteurswet en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming nodig is.