De eerste reactie op het regeerakkoord van gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën.