Het dagelijks provinciebestuur zegt volmondig ja tegen de fusie van de Zeeuwse havens met die in Gent.