Van oude containers naar een prachtig gerenoveerd pand in de binnenstad van Goes. De tien jongeren die begeleid wonen in Jongerenhuis de Bevelanden van Juvent zijn onlangs verhuisd.