Scalda is dit jaar gestart met de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg. Studenten lopen stage in een verzorgingsinstelling en de Scaldadocent komt daar naartoe om theorieles te geven. In de toekomst zullen meer mbo-opleidingen zo worden ingericht.