Volop optimisme in 2013 toen het provinciaal raadgevend referendum in werking trad.