Gillis Klompe uit Dreischor is één van de vele Zeeuwse boeren die in 2017 extra suikerbieten heeft ingezaaid. Door het wegvallen van het suikerquotum, mochten boeren achttien procent meer inzaaien.