In de opleidingskas van Dethon op de Axelse Vlakte bij Westdorpe worden werkzoekenden omgeschoold tot kasmedewerker. Maar het gaat goed met de economie, dus zijn er momenteel weinig kandidaten. Daarom zoekt de opleidingskas naar alternatieven zoals statushouders en werkzoekenden over de grens.