In de ouderenzorg in Zeeland zijn de LHBT-ers onzichtbaar