thumbnail

Kleine en grote grazers kunnen bijdragen aan een natuurlijke kustbescherming

maandag 2 augustus 2021, 12:11

Delen

Grote en kleine grazers kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de erosie van schorren en kwelders aan de kust tegen te gaan. En daarmee zorgen ze tevens voor een natuurlijke kustbescherming.