Ben de Reu vraagt zich af wanneer het Volkerak-Zoommeer dan wel zout wordt