Het Adrz heeft alles uit de kast gehaald om de vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers zo hoog mogelijk te krijgen