Scholen blij met extra tijd en geld voor fusie

Scholen blij met extra tijd en geld voor fusie
SLUISKIL - Eerst hadden scholen twee jaar de tijd om te fuseren, vanaf nu mogen de scholen er vijf jaar over doen.

Ruimte

Basisschool De Vrije Vlucht in Sluiskil heeft vergevorderde plannen om te fuseren met de katholieke school in het dorp. Nu de scholen nog vijf jaar de tijd hebben en er extra geld voor krijgen, heeft het schoolbestuur LeerTij meer ruimte om de samenwerking goed vorm te geven, zegt Gerard Langeraert van LeerTij.

Lobby

Minister Van Bijsterveldt heeft het besluit om scholen meer tijd te geven voor een fusie onder meer genomen door lobby vanuit de provincie Zeeland en uit Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder. Volgens Langeraert zullen veel scholen in Zeeuws-Vlaanderen en andere regio's van Zeeland ervan profiteren.