Geld voor alternatief voor dorpshuis Scharendijke

SCHARENDIJKE -
In november 2011
vanwege betonrot. Een renovatie zou volgens woningcorporatie Zeeuwland te duur worden.
hebben de afgelopen periode gepleit voor een alternatief voor het gesloten dorpshuis.

Gymzaal

Het bedrag dat de gemeente en de woningcorporatie schenken mag, naar de wens van de dorpsraad, ook worden gebruikt voor een verbouwing van de gymzaal bij het dorpshuis. Door aanpassingen in de gymzaal kunnen daar ook activiteiten worden gehouden waarvoor vroeger het dorpshuis werd gebruikt. Aan het geven van het bedrag hangt wel de voorwaarde dat Scharendijke zelf zorgt voor een goede exploitatie van het nieuwe activiteitencentrum in het dorp.

Onenigheid

Met het gezamenlijk beschikbaar stellen van 200.00 euro is een einde gekomen aan de onenigheid tussen de gemeente en Zeeuwland over de financiele afwikkeling rond het gesloten dorpshuis.

Verbouwing

Het bedrag mag ook worden gebruikt voor een verbouwing van de gymzaal bij het dorpshuis. Het is de bedoeling dat inwoners de nieuwe ontmoetingsruimte zelf gaan exploiteren.